Sign In

Blog

 Izolace solárních zařízení a její správná instalace

Header Slider Images

Izolace solárních zařízení a její správná instalace

Solární systémy připravující teplou vodu získávají v době obnovy energií a ochrany životního prostředí stále více na svém významu. Tepelná zařízení přitom prostřednictvím kapalného média absorbují sluneční energii, kterou pomocí potrubních rozvodů přenášejí do tepelného okruhu a dále do tepelného zásobníku (pitná nebo zásobovací voda), odkud proudí toto teplo zpět do okruhu užitkové vody. Jen v Německu bylo např.v roce 2018 uvedeno do provozu ca.71.000 nových solárních zařízení, do konce tohoto roku je zde registrováno ca. 2,36 mil.- se stoupající tendencí.

V závislosti na velikosti kolektoru lze využít sluneční energii jako užitkovou vodu a zároveň k topení. V letních měsících vyprodukuje solární tepelné zařízení více tepla než je spotřebováno. Ztráty tepla v tomto ročním období nepřipadají v úvahu. Zcela jiná situace nastává v období zimy. Jakmile se začnou dny zkracovat a obloha se zatáhne, začíná být nedostatek energie a topný kotel začne využívat zásoby topné vody. Tehdy začíná zařízení solární energii efektivně zpracovávat a správně provedená izolace je velmi důležitým faktorem. Z toho vyplývá: čím méně tepla ztratíme ve vedení od kolektoru na střeše směrem k zásobníku ve sklepě, tím větší úsporu energie docílíme u topení a též spotřeby CO2.

Správná izolace – ale jak??

Nejvíce využívaným systémem je nepřímá solární tepelná energie. Namísto přímého ohřevu vody, ohřívají solární moduly směs glykolu a vody,která nepřichází do přímého kontaktu s pitnou vodou. Tato směs cirkuluje v uzavřeném systému, až k solárním modulům, protéká nimi a vrací se zpět do zásobníku. Uvnitř cylindrů zůstává směs glykolu a vody v jedné z kulatých trubek a slouží jako ohřívací prvek systému. V případě, že rozvody jsou špatné izolovány nebo dokonce neizolovány vůbec, dojde k únikům tepla. Poté ztrácí efektivitu systém jako celek.

V případě nepřímého využítí solární energie slouží s modulem propojené potrubí jako zdroj tepla pro zásobník teplé vody. Abychom v zimě minimalizovali ztráty energie,je nutné všechny rozvody potrubí mezi kolektorem a zásobníkem tepla správně a pečlivě izolovat.

Solární moduly jsou velmi výkonné při procesu absorpce sluneční energie, za určitých podmínek může vystoupat směs glykolu a vody,která jimi proudí, až k teplotám kolem +150 °C. Ve vnějším prostředí prostředí platí jiné podmínky než ve vnitřním. Potrubní rozvody je třeba izolovat materiály odpovídající kvality. Pro tento případ nabízíme Kaiflex EPDMplus: elastomerní izolace určená pro odolnost vůči vysokým teplotám do +150 °C. Toto je důležité zejména pro izolaci potrubních rozvodů solárního zařízení, v nichž stoupá teplota média přes +100 °C, je třeba vyloučit její roztávání nebo křehnutí tak jako u mnoha jiných izolací, které díky tomu ztrácejí svou schopnost. Kaiflex EPDMplus je těmto teplotám odolný a zachovává své flexibilní vlastnosti v oblasti teplot mezi +150 °C až do –50 °C.

Zbývající část potrubí na druhé straně zásobníku teplé vody bude fungovat při běžných podmínkách a ne při zvýšených teplotách. Můžeme je spolehlivě zaizolovat materiály z našeho sortimentu jako je Kaifoam PE, nebo Kaiflex ST.

 

Škody na izolaci způsobují ztráty energie

Ve venkovním prostředí dochází k vysokým teplotám a UV záření, zatížení ozonem,některá zvířátka si izolací rádi vystýlají svá hnízda. Nezávisle na příčině – zda tepelné či mechanické – poškozená místa tvoří na izolaci tepelné mosty, které vedou ke ztrátám energie a tím i zvýšeným nákladům.

Pro tento účel nabízíme též materiál Kaiflex EPDMplus : izolace vyniká svou vynikající odolností vůči UV záření a spolehlivě jí zaizolujeme systém jako celek. Povrchové robustní úpravy jako Kaiflex Protect ji ochrání a garantují stálou efektivitu po mnoho let. Pro zjednodušenou montáž nabízíme izolační systém Kaiflex Solar EPDMplus 2in2. Produkt sestává ze dvou předizolovaných vlnovcových nebo nerezových trubek(VA). Dají se s ním úspěšně a efektivně spojovat solární kolektory a zásobníky tepla, přičemž se snižují ztráty tepla a udržují po dlouhou dobu solární vodu teplou. Izolace je tvořena UV-odolným EPDM kaučukem a kooextrudovanou folií,která ji dlouhodobě chrání před povětrnostními vlivy. Přivodní a zpáteční rozvody jsou označeny a mohou být bezproblémově odděleny.

Teasertext for results and related content
Solární systémy připravující teplou vodu získávají v době obnovy energií a ochrany životního prostředí stále více na svém významu.

Images

Thumbnail for news overview
Background for Infoboxes
Thumbnail for related content

Related Content

Tagging columns

Products
 
Countries
CZE - cs
Attributes
 
Test Methods
 
Application Areas
 
Tags
 
Topics
 

Technical columns

Article Date
9/30/2019
Target
blog-technical-insulation