Användningsområden för Kaiflex​

 

 

 

 

 

Användningsområden för Kaiflex​

 

 

​​​​​​Klimat och ventilation​​

Split-luftkonditioneringssystem är nödvändiga för att bibehålla en komfortabel temperatur i butiker och kontor under sommartid.​ Luftkonditionering fungerar med hjälp av flytande kylvätska eller gas för att transportera värme från en uppsättning av värmeöverföringsspolar inomhus till en annan uppsättning utomhus som är ansluten via kopparrör. Mekaniska processer gör då att kylmediet sjunker i temperatur vilket tillåter vätskan att flytta värme ut ur byggnaden.

Luftkonditionering är en energiintensiv process och det är viktigt att säkerställa att luftkonditioneringssystemet uppnår den högsta möjliga verkningsgraden. Att begränsa värmeökningen i rören är en viktig aspekt i detta, men rörisolering för luftkonditioneringssystem spelar en annan, ännu viktigare roll.

Fukt som kondenserar från luften kan omedelbart accelera korrosionbildning på kopparrör monterat på luftkonditioneringssystemet. Korrosion minskar livslängden på rörledningen vilket kan medföra dyra reparationer. Därav är det nödvändigt att förhindra kondensbildning på rörledningarna.

Isolering måste finnas längs med hela rörlängden för att förhindra kondensation och bör demonstrera följande: ​​

 

 

Inbyggt skydd mot vattenånga

De många lagren av vattentäta celler erbjuder så effektiv kumulativ fuktbeständighet att Kaiflex inte behöver en extern vattenångspärr - ångspärren är inbyggd och kan inte lätt genomträngas.

Icke-uppsugande

Öppen cellskum suger åt sig vatten som en tvättsvamp. Kaiflex är icke-uppsugande och fukt kan inte röra sig igenom den slutna cellstrukturen.

Flexibel och sömfri installation

Den största delen av energiförluster, isbildning, kondensering och korrosion på isolerade rör sker när små mellanrum bildas i isoleringen. Kaiflex är flexibel och de heltäckande självhäftande bindningarna förhindrar öppna skarvar.