Användningsområden för Kaiflex​

 

 

 

 

 

Användningsområden för Kaiflex​

 

 

Värmesystem, ventilation och ​klimatstyrning (HVAC)

I stora kommersiella byggnader möjliggör kanalsystemet distribution av uppvärmd luft samt extraktion och ersättning av ohälsosam unken luft. Isolering är en viktig del av ett luftkonditionerat kanalsystem. Stora ytområden skapar signifikanta värmeförluster/-ökningar och denna energiförlust kan minimeras genom att använda isolering som också har effekten av att förhindra kondensbildning.

Förutom värmd och kyld luft bär kanalsystem med sig ljud och föroreningar som associeras med sjuka hus-syndromet som är tänkt att skapa eller förvärra ohälsa, trötthet och förlust av produktivitet. Isolering kan associeras med damm, fiber och mögelbildning, därav är valet av isolering oerhört viktigt. Flexibel sluten cellisolering är damm- och fiberfri och som ett fuktresistent skummaterial motverkar den mögelbildning naturligt. Den har utmärkta akustiska egenskaper och kan användas som kombinerad lösning för värme- och akustikisolering.

Följande attribut bör övervägas vid val av isolering för kanalsystem:​

 

 

Sluten cellstruktur

Kaiflex och andra skumisoleringstyper bestående av tusentals små slutna celler kallas för sluten cellskumisolering. Tack vare den slutna cellstrukturen och de täta cellväggarna kan inte fukt lätt tränga igenom Kaiflex.

Utmärkta ljuddämpande egenskaper

Oljud fångas och elimineras av viskoelastiska material som absorberar ljud och bryter ner vibrationer. Kaiflex är viskoelastisk och möjliggör optimal ljudisolering.

Damm- och fiberfri

Damm och fibrer kan irritera luftvägarna, orsaka obehag, försvåra andningen, och bidra till \"sjuka hus-sjukan\". Kaiflex är damm- och fiberfri och släpper inte partiklar under eller efter installationen.

Formaldehydfri

Formaldehyd är en skadlig gas som kan orsaka cancer hos människor och med strikta gränsvärden för arbetsplatser. Kaiflex är formaldehydfri och bidrar inte till ökad nivå av gasen.

Antimikrobiellt skydd

Kaiflex skyddar mot mögel och bakterier tack vare dess fuktspärrande och antimikrobiella egenskaper.