Användningsområden för Kaiflex​

 

 

 

 

 

Användningsområden för Kaiflex​

 

 

​​​​​​​​​​​Kommersiella anläggningar

Kontor är stora användare av energi speciellt på grund av system som håller inomhusluften på rätt temperatur.

Genom året utnyttjar kontorsbyggnader både värme- och kylsystem i en rad olika konfigurationer. Den vanligaste och effektivaste uppsättningen är en panna och ett kylaggregat med stor kapacitet i en centralanläggning som är ansluten till varje kontorsutrymme med hjälp av rörledningar och kanalsystem.

Kanalsystem för kyld luft och rörledningar för kallvatten bedrivs i temperaturer mellan 0 och 10 grader, men kommersiella varmrörsledningar opererar normalt i temperaturer runt 75 grader och kan nå upp till 150 grader. Den ackumulerade energiförlusten för en lång rörledning kan bli väldigt hög på grund av höga systemtemperaturer under en lång tid.

I de flesta områden i en byggnad kan energi sparas med hjäp av isolering på rörledningar och kanalsystem. Ibland kan värmeförluster också anses användbara och användas till uppvärmning av byggnaden, men även här spelar isoleringen en viktig roll för att maximalt kunna kontrollera värmesystemet.

Isolering bör finnas längs med hela rörledningen och kanalsystemet i en kommersiell byggnad. Isolering används för att förhindra energiförluster och ska demonstrera följande attribut:​

 

 

Damm- och fiberfri

Damm och fibrer kan irritera luftvägarna, orsaka obehag, försvåra andningen, och bidra till \"sjuka hus-sjukan\". Kaiflex är damm- och fiberfri och släpper inte partiklar under eller efter installationen.

Utmärk värmeprestanda

Med dess låga värmekonduktivitet och goda toleransvärden är Kaiflex ett effektivt alternativ för ett brett spektrum av användningsområden.

Långvarig värmeprestanda

Genom att motverka fuktintrång kan värmekonduktivitet begränsas. Ökad värmekonduktivitet medför försämrad isoleringsförmåga. Kaiflex' slutna cellstruktur möjliggör dess effektiva fuktmotstånd vilket bidrar till utmärk långvarig isoleringsförmåga och värmeprestanda.

Minskar antalet köld- och värmebryggor

Där små detaljer såsom rörupphängningar, ventiler, flänsar och böjar lämnas oisolerade är värmeförlusten oproportionerligt hög. Kaiflex underlättar isolering av objekt som anses svåra att isolera och minskar på så sätt antalet köld- och värmebryggor.