Användningsområden för Kaiflex​

 

 

 

​​

 

 

Användningsområden för Kaiflex​

 

 

​​​​​​​​​​​​​​Sol-, hetvatten- och ångsystem

Värmeförlusten från rörledningen som är ansluten till en solpanel och en varmvattencylinder kan reducera effektiviteten av solvärmesystemet som i sin tur förlänger den uppskattade återbetalningsperioden för systemet.

Isolering av solrör reducerar energiförlusten och gör systemet effektivare året om. Detta är särskilt viktigt under hösten, vintern och våren då den sparade energin kompenserar behovet av att återgå till konvektionella pannor. Solvarmvattenrörledningar är dock mer utmanande att isolera än konventionella varmvattensystem för bostadshus.

Solpanelerna är alltid belägna utomhus, ofta långt ifrån varmvatttencylindern och isoleringen på den anslutna rörledningen är benägen att bli attackerad av råttor, fåglar och andra skadedjur. Skador av dessa typer kan exponera rörytan, vilket skapar köldbryggor som i sin tur reducerar isoleringens prestanda och ökar energiförlusten.

För att förhindra energiförluster från solvarmvattenrörledningar ska följande attribut demonstreras av isoleringen:​

 

 

Fuktbeständig

Kaiflex är ett vattenbeständigt gummimaterial som skyddar mot fuktintrång. Det inbyggda fuktskyddet tillåter inte vattnet påverka Kaiflex' materialegenskaper och prestanda.

Högtemperaturtålig

På sommaren kan temperaturen på solvärmerör överstiga 100°C. Isoleringen måste klara dessa höga temperaturer.

UV-beständig

UV-strålar kan skada isoleringen. Isolering som används utomhus och utsätts för sol måste därför skyddas mot solljus. Det är fördelaktigt om UV-skyddet är inbyggt i isoleringen så att ingen ytterlig beklädnad behövs.

Skydd mot skadedjur

Isoleringen kan attrahera fåglar och gnagare som söker material för bobyggnad eller letar efter insekter som kan ha letat sig in i skadat material. Motståndskraftiga betäckningar skyddar isoleringen och möjliggör långvarig effektivitet och prestanda.

Flexibilitet

Solvärmerör måste böjas hårt för att ansluta solpaneler till varmvattencylindern. Flexibla material möjliggör isolering av hela systemet utan skarvar som läcker värme.