Användningsområden för Kaiflex​

 

 

 

 

 

Användningsområden för Kaiflex​

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​Värmesystem / VVS​​

I dagens värld att leva i ett hem utan att förlita sig på centralvärme och tappvarmvatten är nästan otänkbart. Varma hus är friska hus och varmvatten gör badning enklare och bekvämare. Centralvärme är så viktig att så gott som nästan alla moderna hem är designade med centralvärme i åtanke.

I äldre och sämre isolerade byggnader kan värmesystem vara dyra i drift och kostnaden på grund av ineffektivitet kan direkt påverka byggnadens invånare. Därför är värmeförlustmätningarna allmänt populära. Hur systemet är upplagt avgör hur effektiva energibesparingsmätningar kan bli. Värmesystem i bostadshus har vanligast en värmepanna som värmer upp vattnet till en temperatur på 60 grader.

Det är möjligt att härleda energin från förnybara energikällor med hjälp av värmepumpar eller solpaneler, men de flesta hem använder pannor som drivs av brinnande gas, olja eller elektriska värmeelement. Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att implementera och förbättra systemprestandan är att isolera den värmeledande rörledningen. Detta gäller särskilt för rör kopplade direkt till pannan och varmvattencylindern då bara en liten investering krävs och för att återbetalningsperioden är väldigt kort.

Isolering bör finnas överallt där värmerör löper utanför byggnaden, i vindsutrymmen, garage och andra icke uppvärmda utrymmen samt åtminstone på två första meter längst rören som är direkt kopplade till en panna eller cylinder. Isoleringen bör demonstrera följande:​

 

 

Lätthanterbar

För att realisera energibesparingar måste isoleringen vara ordentligt installerad. Kaiflex är damm- och fiberfri och självhäftande versioner av Kaiflex erbjuds för att underlätta installationen. Kaiflex kräver ingen specialutrustning och medför inga hälsorisker för installatörer.

Utmärk värmeprestanda

Med dess låga värmekonduktivitet och goda toleransvärden är Kaiflex ett effektivt alternativ för ett brett spektrum av användningsområden.

Minskar antalet köld- och värmebryggor

Där små detaljer såsom rörupphängningar, ventiler, flänsar och böjar lämnas oisolerade är värmeförlusten oproportionerligt hög. Kaiflex underlättar isolering av objekt som anses svåra att isolera och minskar på så sätt antalet köld- och värmebryggor.