Användningsområden för Kaiflex​

 

 

 

 

 

Användningsområden för Kaiflex​

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​Kyla​

Kylrör operar i kalla temperaturer vilket möjliggör kondensbildning. Kondensbildning i sin tur påskyndar korrosion och mögelväxt samt försämrar isoleringens prestanda.

I ett kylsystem finns det två uppsättningar av värmeöverföringsspolar som är förbundna med rörledningar längs vilka en vätska eller gasformigt medie flödar. Mekaniska processer gör det möjligt att kyla kylmediet och på detta sätt kan värmen avdunsta från kylenheten.

Vatten kondenserar och fryser omedelbart på ytor där rören opererar i temperaturer under fryspunkten. Isbildning gör att kylaggregatet jobbar hårdare vilket kan reducera systemets prestanda och livslängd dramatisk, därav är korrekt montering av isolering av stor väsentlighet för kylrör.

Då kondensation och isbildning formas lätt på de svagaste punkterna, såsom ventiler och beslag, måste isolering finnas längs med hela rörlängden och bör demonstrera följande:​

 

 

Fuktbeständig

Kaiflex är ett vattenbeständigt gummimaterial som skyddar mot fuktintrång. Det inbyggda fuktskyddet tillåter inte vattnet påverka Kaiflex' materialegenskaper och prestanda.

Antimikrobiellt skydd

Kaiflex skyddar mot mögel och bakterier tack vare dess fuktspärrande och antimikrobiella egenskaper.

Inbyggt skydd mot vattenånga

De många lagren av vattentäta celler erbjuder så effektiv kumulativ fuktbeständighet att Kaiflex inte behöver en extern vattenångspärr - ångspärren är inbyggd och kan inte lätt genomträngas.

Minskar antalet köld- och värmebryggor

Där små detaljer såsom rörupphängningar, ventiler, flänsar och böjar lämnas oisolerade är värmeförlusten oproportionerligt hög. Kaiflex underlättar isolering av objekt som anses svåra att isolera och minskar på så sätt antalet köld- och värmebryggor.