Användningsområden för Kaiflex​

 

 

 

 

 

Användningsområden för Kaiflex​

 

 

​​​​​​​​​​​​​​Kallvattensystem​

Omfattningen på de skador och kostnader orsakade av läckage på grund av rörfrysning kan vara förödande. Isolering motverkar rörfrysning och rekommenderas varmt.

I Sverige leds kallvattnet som används i privata hushåll i rör från vattenverk till fastigheter. Där vattenrör kommer in i byggnaden skapas svaga punkter med stor risk för värmeförlust. Dessa svaga punkter kallas för köld- eller värmebryggor. Om köldbryggorna inte isoleras ordentligt skapar de risk för kondensering i byggnaden då fukt samlas på de oisolerade rördelarna. Den samlade fukten kan skada byggnadskonstruktioner när den börjar droppa och sprida från rördelarna.

Kallvattenrörisolering spelar en viktig roll I motverkandet av de ovannämnda problemen. Dock är rörfrysning vanligtvis den största anledningen till att kallvattenrör isoleras. Vatten som står stilla och utsätts för minusgrader kommer på sikt att frysa. När rören fryser expanderar vattnet i rören och det orsakade trycket räcker till att antingen göra sönder själva rören eller dra isär rörförbindelserna.

Isoleringen saktar ordentligt ner frysningsprocessen vilket minskar sannolikheten för rörfrysning. För att förhindra rörfrysning ska isolering finnas på hela rören och ha de följande egenskaperna:

 

 

Långvarig värmeprestanda

Genom att motverka fuktintrång kan värmekonduktivitet begränsas. Ökad värmekonduktivitet medför försämrad isoleringsförmåga. Kaiflex' slutna cellstruktur möjliggör dess effektiva fuktmotstånd vilket bidrar till utmärk långvarig isoleringsförmåga och värmeprestanda.

Lätthanterbar

För att realisera energibesparingar måste isoleringen vara ordentligt installerad. Kaiflex är damm- och fiberfri och självhäftande versioner av Kaiflex erbjuds för att underlätta installationen. Kaiflex kräver ingen specialutrustning och medför inga hälsorisker för installatörer.

Fuktbeständig

Kaiflex är ett vattenbeständigt gummimaterial som skyddar mot fuktintrång. Det inbyggda fuktskyddet tillåter inte vattnet påverka Kaiflex' materialegenskaper och prestanda.

Sluten cellstruktur

Kaiflex och andra skumisoleringstyper bestående av tusentals små slutna celler kallas för sluten cellskumisolering. Tack vare den slutna cellstrukturen och de täta cellväggarna kan inte fukt lätt tränga igenom Kaiflex.