Användningsområden för Kaiflex​

 

 

 

 

 

Användningsområden för Kaiflex​

 

 

​​​​​​Livsmedelsindustri​

Livsmedelsproduktion är ett väldigt känsligt område och det är viktigt att säkerställa att farliga föroreningar, inklusive damm, fiber, mögel och flyktiga organiska kemikalier, inte kan hamna i livsmedlet under produktionens gång.

Det är viktigt att förhindra tillväxten av farlig mögel och bakterier och alla ytor på livsmedelsproduktionsanläggningar, inklusive den exponerade isoleringsytan, måste vara enkla att rengöra och underhålla. Då speciella rengöringsmedel används i kombination med vatten får isoleringen inte absorbera eller reagera på dessa kemikalier.

Sluten cellskum har en naturlig fördel jämfört med tvättsvampsliknande öppen cellskum men i livsmedelsproduktion ska även sluten cellskum ha ett skyddande ytlager som är lätt att rengöra.

Fiberföroreningar medför en ytterlig risk i livsmedelsproduktion. Artificiella industriella fibrer som inte är avsedda för konsumption och som hamnar i maten under produktionsprocessen kan bidra till ett flertal långvariga hälsoproblem. Detta är dock inte möjligt om fiberfria material används. När ett fiberfritt slutet cellgummimaterial såsom Kaiflex används behöver inte några försiktighetsåtgärder vidtas.

Isolering som används på rörledningarna på livsmedelsproduktionsanläggningar skall demonstrera följande:​

 

 

Fuktbeständig

Kaiflex är ett vattenbeständigt gummimaterial som skyddar mot fuktintrång. Det inbyggda fuktskyddet tillåter inte vattnet påverka Kaiflex' materialegenskaper och prestanda.

Damm- och fiberfri

Damm och fibrer kan irritera luftvägarna, orsaka obehag, försvåra andningen, och bidra till \"sjuka hus-sjukan\". Kaiflex är damm- och fiberfri och släpper inte partiklar under eller efter installationen.

Skyddande yta

Isolering utsätts ibland för mekanisk inverkan, repor och revor. Dessa försämrar både isoleringsförmågan och utseendet på isoleringen. Kaiflex finns med motståndskraftiga ytbeklädnader som skyddar isoleringen mot de flesta skadefaktorer.

Kemikalieskydd

Kemikalier och oljor kan reagera med isoleringen och sugas upp i isoleringstrukturen. Ytbelagda Kaiflex-produkter är naturligt motståndskraftiga emot de mest använda kemikalierna.

Antimikrobiellt skydd

Kaiflex skyddar mot mögel och bakterier tack vare dess fuktspärrande och antimikrobiella egenskaper.