Användningsområden för Kaiflex​

 

 

 

 

 

Användningsområden för Kaiflex​

 

 

​​​​​​​​​​​​​​Akustik

Varje modern byggnad utnyttjar mekaniska processer för att skapa komfortabla levnadsförhållanden. Dessa processer inkluderar uppvärmning, nedkylning, ventilation, färskvattenförsörjning och avlägsning av avloppsvatten. Dock kan buller genereras i de viktiga processerna och påverka invånarnas hälsa och välmående. Bullermätningskontroller utgör därför en viktig aspekt i byggarbeten.

​I praktiken krävs det en kombination av följande tekniker för att lösa alla bullerproblem:​

 

 

Akustisk absorbering

När ljudvågor i luften träder in i akustikabsorberande skum skingras dem. I många fall måste den ljudabsorberande beklädnaden vara damm- och fiberfri och aktivt motstå mögeltillväxt.

Ljudbarriär

Täta barriärmaterial förhindrar oljudsintrång genom att reflektera ljudvågor. Barriärmaterial kan på detta sätt fånga ljud och de används bäst tillsammans med absorberande beklädnader för att fånga och skingra ljudvågen. Traditionella barriärer inkluderar bly och asfalt men moderna flexibla polymerbarriärer är tryggare utan att tumma på prestandan.

Vibrationsbrytning

Oljud rör sig genom fasta material i form av vibrationer. Vibrationerna kan röra sig från en yta till en annan när ytorna är i direkt fysisk kontakt med varandra - såsom rör och rörupphängningar - då vibrationer på den ena ytan framkallar vibrationer på den andra. Sådana här akustiska bryggor utgör en stor andel av oljudsfallen. Flexibla viskoelastiska material bryter denna direkta fysiska kontakt och motverkar på så vis oljudsutbrott.

Bullerdämpning

I de fall då en yta inte kan vara akustiskt frikopplad från andra ytor kan ljudnivån minskas markant genom att applicera en viskoelastisk bullerdämpare direkt på den vibrerande ytan.