Användningsområden för Kaiflex​

 

 

 

 

 

Användningsområden för Kaiflex​

 

 

​​​​​​​​​​​​​​Varvsindustri​

På grund av de avancerade mekaniska styr- och processsystemen är moderna fartyg, inklusive superkryssningslinjer, samt olje- och gasproduktionsfartyg mer avancerade än landbaserade hotell och fabrik.

Det kompletta sortimentet av tjänster för havsbaserade anläggningar innefattar allt från uppvärmning och luftkonditionering till fullskaliga kylanläggningar för livsmedelslagring och även ishallar! Mekaniska tjänster till havs medför samma utmaningar för teknisk isolering som på land men med ännu fler aspekter att ta hänsyn till.

Eld och rök är särskillt viktiga aspekter på havsbaserade anläggningar och den Internationella Sjöfartsorganisationen (IMO) bekräftar detta genom en uppsättning av egna brandtester. Dessa tester är erkända globalt och integrerar mätningarna för avgörandet av rökdensitet och hur pass giftig röken är. Innan isoleringen kan användas på havsbaserade anläggningar måste den klara alla relevanta IMO-tester. Offshore-försäkringsgivare, i synnerhet Lloyds Register, The American Bureau of Shipping (ABS) och Bureau Veritas, använder resultaten från IMO-tester för att utfärda materialgodkännanden som tillåter användningen av isoleringen ombord på stora båtar och fartyg.

Isoleringen på havsbaserade mekaniska maskiner har syftet att förhindra kondensation, energiförluster och rörkorrosion och ska demonstrera följande:​

 

 

Fuktbeständig

Kaiflex är ett vattenbeständigt gummimaterial som skyddar mot fuktintrång. Det inbyggda fuktskyddet tillåter inte vattnet påverka Kaiflex' materialegenskaper och prestanda.

Motverka korrosion under isoleringen (CUI)

Kaiflex är vattenresistent och fuktavstötande och håller rören torra samt hindrar korrosion under isoleringen från att ske.

Godkänd av Lloyd's Register

Kaiflex har testats enligt internationella maritima standarder och är godkänd av Lloyd's Register för att användas på marina installationer samt oljeplattformer.

Akustisk absorbering

När oljud kommer in i isoleringen skingras energin i ljudvågen. Beklädning av rörledningar och kanaler med ljudabsorberande material förminskar den totala ljudnivån.

Inbyggt skydd mot vattenånga

De många lagren av vattentäta celler erbjuder så effektiv kumulativ fuktbeständighet att Kaiflex inte behöver en extern vattenångspärr - ångspärren är inbyggd och kan inte lätt genomträngas.