Användningsområden för Kaiflex​

 

 

 

 

 

Användningsområden för Kaiflex​

 

 

​​​​​​​​​​​​Kemisk industri

Kemiska anläggningar samt produktionsanläggningar för läkemedel är avancerade produktionsmiljöer som kräver noggrann övervakning.

Kylning fungerar på så sätt att värme transporteras från en uppsättning av värmeöverföringsspolar till en annan. Värmeöverföringsspolarna är ihopkopplade med hjälp av rörledningar där vätska eller gasformigt kylmedel flödar. Mekaniska processer som verkar på kylmedlet håller kylmedeltemperaturen långt under omgivningstemperaturen och resulterar i att vätskan kan bära med sig värme från kylenheten.

När drifttemperaturen i rörledningen är minusgradig kan vatten kondensera och omedelbart frysa på rörytan. Om isoleringen inte har applicerats korrekt och väl kan kylrör snabbt bli täckta av tjock is. Isbildning påskyndar korrosion på röret och ökar värmebelastningen på kylaggregatet vilket resulterar i att systemet blir avsevärt mycket mindre effektivt.

​​​Kondensation och isbildning måste förhindras längs med hela rörledningen samt på ventiler och armaturer. För detta krävs det att isoleringen demonstrerar följande attribut:​

 

 

Damm- och fiberfri

Damm och fibrer kan irritera luftvägarna, orsaka obehag, försvåra andningen, och bidra till \"sjuka hus-sjukan\". Kaiflex är damm- och fiberfri och släpper inte partiklar under eller efter installationen.

Skyddande yta

Isolering utsätts ibland för mekanisk inverkan, repor och revor. Dessa försämrar både isoleringsförmågan och utseendet på isoleringen. Kaiflex finns med motståndskraftiga ytbeklädnader som skyddar isoleringen mot de flesta skadefaktorer.

Kemikalieskydd

Kemikalier och oljor kan reagera med isoleringen och sugas upp i isoleringstrukturen. Ytbelagda Kaiflex-produkter är naturligt motståndskraftiga emot de mest använda kemikalierna.

Antimikrobiellt skydd

Kaiflex skyddar mot mögel och bakterier tack vare dess fuktspärrande och antimikrobiella egenskaper.