Användningsområden för Kaiflex​

 

 

 

 

 

Användningsområden för Kaiflex​

 

 

​​​​​​Petrokemi​​​

Även den minsta bristen i en rörledning kan skapa stora finansiella och ekologiska skador på stora industriella anläggningar. Långsiktig rörunderhållning börjar med att förhindra korrosion.

Rörledningar på tunga industrianläggningar är isolerade för olika anledningar. Att säkerställa processtemperaturer är av hög prioritet. Kontroll över yttemperaturer för att förhindra olyckshändelser på arbetsplatser är också viktig, likväl som att förhindra personalskador på grund av höga ljudnivåer från rörinstallationer. En prioritet förblir dock konsekvent. Med tanke på de höga åtgärdskostnaderna och de potentiellt dödliga konsekvenserna för rörkorrosion får korrosion inte ske på det isolerade röret.

På grund av en långvarig exponering för aggressiv atmosfär och salt kan endast en högeligen fuktresistent isolering bevara röret torrt under långa tidsperioder.

​​Den valda isoleringen bör demonstrera följande attribut:​

 

 

Fuktbeständig

Kaiflex är ett vattenbeständigt gummimaterial som skyddar mot fuktintrång. Det inbyggda fuktskyddet tillåter inte vattnet påverka Kaiflex' materialegenskaper och prestanda.

Utmärkta ljuddämpande egenskaper

Oljud fångas och elimineras av viskoelastiska material som absorberar ljud och bryter ner vibrationer. Kaiflex är viskoelastisk och möjliggör optimal ljudisolering.

Skyddande yta

Isolering utsätts ibland för mekanisk inverkan, repor och revor. Dessa försämrar både isoleringsförmågan och utseendet på isoleringen. Kaiflex finns med motståndskraftiga ytbeklädnader som skyddar isoleringen mot de flesta skadefaktorer.

Motverka korrosion under isoleringen (CUI)

Kaiflex är vattenresistent och fuktavstötande och håller rören torra samt hindrar korrosion under isoleringen från att ske.

Inbyggt skydd mot vattenånga

De många lagren av vattentäta celler erbjuder så effektiv kumulativ fuktbeständighet att Kaiflex inte behöver en extern vattenångspärr - ångspärren är inbyggd och kan inte lätt genomträngas.