​​​​​​​​Kaifoam PE
Effektiv energibesparing och skydd av rörledningen​​​​

Produktegenskaper

Kaifoam PE är en högkvalitativ polyetenisolering för värme- och sanitäranläggningar som är enkel att installera. Den har en låg värmeledningsförmåga och minskar därmed energiförluster och CO2-utsläpp märkbart. Där Kaifoam PE används på kallvattenledningar förhindrar den pålitligt kondensbildning.