Kaiflex KKplus. Engineered to prevent condensation and energy losses

​​​​​​​​​​​​​​​Kaifle​x KKplus s2
Från låg rökutveckling till förbättrad person​säkerhet​​​

Produktegenskaper

Den beprövade, flexibla, cellgummiisoleringen med slutna celler och en tillförlitlig långtidsfunktion. Nu med lägre rökutveckling för extra personsäkerhet i händelse av brand.

Kaiflex KKplus förhindrar tillförlitligt kondensbildning och sparar miljön genom att reducera energiförluster. Den slutna cellstrukturen bildar en permanent ångspärr, som effektivt förhindrar kondensbildning och garanterar en tillförlitlig isolering för hela systemets livslängd. Tack vare den lägre rökutvecklingen bidrar systemet Kaiflex KKplus s2 till en tydligt högre personsäkerhet i händelse av brand. I området kring rörgenomföringarna har Kaiflex KKplus minst klass R-90 enligt DIN 4102-11 och bidrar därmed till effektiv brandisolering.

Används produkter från Kaiflex KKplus s2-systemet och de nya Kaifix RTplus-rörhållarna, motsvarar det installerade isolersystemet Euroklass B-s2, d0.