​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kaifle​x Protect TS (KKplus)
Ett flexibelt isoleringssystem med inbyggd ytbeläggning​

Produktegenskaper

Kaiflex Protect TS är en flexibel, porstängd isolering med integrerad ytbeläggning, som består av en ytterst töjbar och rivtålig elastomerbeläggning.

Kaiflex Protect TS motverkar tillförlitligt kondensbildning och hjälper miljön genom att reducera energiförluster. Den porstängda strukturen bildar en permanent ångspärr, som effektivt hindrar ångan från att passera och garanterar en tillförlitig isolering under hela systemets användningstid.