​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Skydd som räcker länge

  • Systematiskt korrosionsskydd
  • Snabbt, enkelt och säkert

 

 

Kaiflex för särskilda användingsområden​

 

Kaifinish är ett lacksystem som är enkelt att applicera och som torkar snabbt. Flera ytlager och omlackeringar kan göras snabbt och effektivt

Kaifinish lackerna har testats för kompabilitet med varandra samt med elastomerisoleringsprodukterna Kaiflex, Kaisound och R-FORCE: De påverkar inte materialens egenskaper när de appliceras på rätt sätt. Korrosionskyddsystemets kompabilitet med Kaiflex speciallim har också testats.


Kaifinish korrosionsskydd

Kaifinish skapar en barriär mot rost, det vill säga att den isolerar metallen från att utsättas för luft och fukt. Till skillnad från metallbeläggningar (glimmer, zink etc.) så skyddar Kaifinish passivt: kvaliteten på skyddet minskar inte över tid och den är avsevärt snabbare att applicera.

Systemet omfattar tre lager:

​   

Kaifinish PrimerKaifinish Primer Detta lim med dess signalgula ockra-färg är avgörande på icke-järnmetaller. När denna beklädnad appliceras på järn, bidrar den till effekterna på de efterföljande lagren och möjliggör utmärk vidhäftning på koppar, mässing, röd mässing, aluminium mm.
 
 
Kaifinish BaseKaifinish baseBasbetäckningen appliceras på järnmetaller eller Kaifinish Primer och jämnar ut sprickor och rost. Dess klara matta gråa färg kan enkelt urskiljas från andra beklädnader eller metaller.
Kaifinish Cover Kaifinish CoverDenna ytbeläggning appliceras på Kaifinish Base och kompletterar korrosionsskyddsystemets effekt. Dess mörkgråa färg gör den urskiljbar från icke-täckta områden.
 

Kaifinish Base och Cover ska appliceras som tjocka jämna lager över hela ytan. Fyra till sex lager behövs vanligen för att säkerställa effektivitet i enighet med AGI. Om planerad och applicerad korrekt, torkar Kaifinish på ungefär sex timmar efter vilket resten av arbetet kan slutföras (t.ex. sätta på isolering).