Kaiflex RT. Load bearing protection against thermal bridging and corrosion

​​​​​​Kaiflex RT-KKplus
Motverkar effektivt kondens och termiska broar​​​​

Produktegenskaper

Kaiflex RT-KKplus är en isolerad rörhållare med integrerad ångspärreffekt som förhindrar kondens, korrosion och energiförluster.

Kaiflex RT-KKplus är en kombination av särskilt tryckfasta, åtsittande PIR-skumsegment, som är inbäddade i Kaiflex KKplus och skyddade med en extra robust mantel. Genom den integrerade ångspärreffekten och de självhäftande förbindelserna uppnås en tillförlitig termisk avskiljning.

Liksom Kaiflex KKplus produkter finns även Kaiflex RT-KKplus rörhållare i stigande isoleringstjocklekar som också garanterar att inga termiska broar bildas samt motverkar rörkorrosion.