Kaiflex RT. Load bearing protection against thermal bridging and corrosion

​​​​Kaiflex RT-ST
Motverkar effektivt kondens och termiska broar

Produktegenskaper

Kaiflex RT-ST är en isolerad rörhållare med integrerad ångspärreffekt, som förhindrar bildning av kondens, Korrosion och energiförluster.

Kaiflex RT-ST är en kombination av särskilt tryckfasta åtsittande PIR-skumsegment, som är inbäddade i Kaiflex ST och skyddade med en extra robust mantel. Genom den integrerade ångspärreffekten och de självhäftande förbindelserna uppnås en tillförlitig termisk avskiljning.

Bland Kaiflex ST-produkter finns Kaiflex RT-ST rörhållare i de nominella isoleringstjocklekarna som även garanterar att inga termiska broar bildas samt motverkar rörkorrosion.