​​​​​​​​Kaiflex Solar EPDM
Pålitlig isolering för varmvattenledningar.​​

Produktegenskaper
Kaiflex Solar EPDM är en flexibel UV-resistent cellgummiisolering med en stängd cellstruktur och hög temperaturresistens upp till +150°C.

Elastomerisoleringsskum motverkar tillförlitligt kondensbildning och reducerar energiförluster på ett hållbart sätt. Den slutna cellstrukturen bildar en permanent ångspärr, hindrar effektivt vattenånga från att passera genom cellstrukturen och garanterar en tillförlitlig isolerprestanda under hela systemets användningstid.