​​​​​​​Kaiflex Solar EPDMplus 2in2
Använd solkraften effektivt.​​

Produktegenskaper

Programmet Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 består antingen av förisolerade korrugerade, flexibla, rostfria stålrör (VA) eller av två förisolerade, flexibla kopparrör (CU).

Med Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 kan solfångare och ackumulatortank effektivt kopplas ihop, samtidigt reduceras energiförluster och det soluppvärmda vattnet hålls längre varmt.

Isoleringen består av UV-resistent EPDM-gummi och co-extruderas med en folie som permanent skyddar mot mekaniska skador och yttre påverkan.