Kaiflex FT
Motverkar effektivt kondens och termiska broar

Produktegenskaper
Kaiflex FT är en isolerad stödyta, som tack vare den integrerade ånguteslutningseffekten ger ett tillförlitligt skydd mot kondens och rostiga rör. Samtidigt minimeras värmebryggor och energiförluster.

Stödytan består av flera, tryckfasta PIR-element, som är inbäddade i skumplast baserad på syntetiskt gummi. Den diffusionstäta metallytan på utsidan utgör ett särskilt tåligt skydd åt materialkärnan.

  • Forhindrar tillforlitigt kold- och varmebryggor
  • Integrerad angsparreffekt
  • Minskar energiforluster
  • Tillforlitliga langtidsegenskaper
  • Enkel montering