​​

 

​​​​​​Dataskyddsförklaring

Vi är glada att du besöker vår hemsida och tack för ditt intresse för vårt företag och våra produkter resp. tjänster. Skydd av din integritet när du använder vår hemsida är viktigt för oss. Observera därför följande information:


1. Grunder för hantering av personuppgifter

Du kan i princip besöka våra webbsidor utan att vi samlar in personuppgifter från dig. Personuppgifter samlas bara in om du meddelar dessa till oss inom ramarna för kontakten. Dessa uppgifter används utan ditt uttryckliga medgivande i varje enskilt fall endast för bearbetning dina önskemål.

Dessutom samlas personuppgifter in när du registrerar dig på vårt E-mail-Newsletter. Dessa uppgifter används av oss för våra egna reklamsyften i form av våra E-mail-Newsletters, såvida du uttryckligen har godkänt detta enligt följande: "Jag vill gärna registrera mig för Kaimann Newsletter"

Du kan avsluta prenumerationen av Newsletter när som helst via länken i nyhetsbrevet eller med lämpligt meddelande till oss. Efter lyckad avanmälan kommer din E-mailadress att omedelbart raderas.

För några reklamsyften förbehåller vi oss rätten, att behålla ditt för- och efternamn, din postadress och - såtillvida att vi har fått extra uppgifter från dig inom ramarna för kontraktsförhållandet - din titel, akademisk examen, ditt födelseår och dina yrkes-, bransch- eller affärsbeteckning i sammanfattade listor för lagring och för utskick av intressanta erbjudanden och information över våra produkter via brevpost. Du kan invända mot lagring och användning av dina uppgifter för detta ändamål när som helst genom ett meddelande till nedan beskrivna kontaktmöjlighet.


2. Cookies

För att göra besöket på vår Website attraktivt och göra det möjligt att använda vissa funktioner, använder vi på olika sidor så kallade cookies. Detta rör sig om små textfiler som lagras på din slutenhet. Några av de cookies vi använder raderas åter efter utgången av browser-sessionen, alltså efter att du har stängt av din browser (s.k. sessionscookies). Andra cookies blir kvar på din slutenhet och ger oss möjligheten eller våra partnerföretag, att åter känna igen din browser vid nästa besök (beständiga cookies). Du kan själv ställa in din browser, så att du informeras om användningen av cookies, så att du från fall till fall kan fatta beslut om godkännande av cookies, eller att generellt utesluta dem. Vid ett icke-godkännande av cookies, kan funktionaliteten på vår Website begränsas.


3. Webanalystjänst

Denna website använder Google Analytics, en webanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder s.k. "cookies", textfiler, som sparas i din dator och som genom dig möjliggör en analys över användningen av websiten. Den genom cookien skapade informationen över din användning av denna website överförs som regel till en server av Google i USA och sparas där.

Ifall av en aktivering av IP-anonymisering på denna website, kommer först din IP-adress att förkortas av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller andra parter i avtalet över det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fulla IP-adressen av Google till en server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av den här websiten kommer Google att använda denna information, för att utvärdera din användning av websiten, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på websiten och vidare att skaffa fram med website- och internetanvändningen knutna tjänster gentemot websiteoperatören.

De inom ramarna för Google Analytics från din browser överförda IP-adressen sammanförs inte med andra data av Google. Du kan förhindra sparande av cookies med en motsvarande inställning i din browser-software; vi påpekar dock, att du i detta fall inte kan använda samtliga funktioner i denna website i full utsträckning. Du kan också hindra Google från att samla in och bearbeta uppgifter, som genereras av cookien, och som rör din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) genom att ladda ner och installera den browser-plugin som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Som ett alternativ till browser-plugin eller inom browsern på mobila enheter, klicka på följande länk, för att ställa in en Opt-Out cookie, som förhindrar registrering av Google Analytics på denna website i framtiden (denna Opt-Out cookie fungerar bara i denna browser och bara för denna domän, raderar du dina cookies i denna browser, måste du klicka på denna länk igen): Deaktivera Google Analytics

Det bör noteras att denna website använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp ()" och bearbetar därför bara IP-adresser vidare i förkortad form för att utesluta en direkt personkoppling.


4. Dina rättigheter och kontakt

Du har du rätt att utan kostnad få information om dina lagrade uppgifter, samt rätt till ev. korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter. Om du har ytterligare frågor om insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, kontakta oss. Detsamma gäller för information, blockering, radering och korrigeringsönskemål om dina personuppgifter och för återkallelse av givna godkännanden.

Kaimann GmbH
Hansastraße 2-5
33161 Hövelhof
Telefon: + 49 (0)5257-9850-0
Fax: + 49 (0)5257-9850-590
info@kaimann.de