​​

 

Dataskyddsförklaring

Vi är glada att du besöker vår hemsida och tack för ditt intresse för vårt företag och våra produkter resp. tjänster. Skydd av din integritet när du använder vår hemsida är viktigt för oss. Observera därför följande information:

1. Grunder för hantering av personuppgifter

Du kan besöka vår hemsida, utan att lämna uppgifter om din person. Vid varje åtkomst på vår hemsida, överförs användardata via respektive webbläsare till protokollfiler och lagras i s.k. server-loggfiler, som t.ex. datum och tidpunkt för åtkomsten, namnet på den hämtade sidan, överförd datamängd och den begärda leverantören. Dessa data kan inte tilldelas en viss person och tjänar endast för att säkerställa problemfri drift av vår webbplats och förbättra vårt erbjudande.

Inom ramarna för kontaktupptagning med oss (t.ex. via kontaktformulär eller E-mail) samlar vi in personuppgifter. Vilka data som samlas in i samband med ett kontaktformulär kan ses från respektive kontaktformulär. Dessa data lagras och används endast för att svara på din förfrågan eller för att upprätta kontakt och tillhörande teknisk administration. Dina uppgifter kommer att raderas efter den slutliga behandlingen av din förfrågan, om du så önskar, och om inte borttagandet strider mot lagstadgade lagringskrav.

Dessutom samlas personrelaterade uppgifter in, som används inom ramarna för egna reklamändamål i form av vårt E-mail newsletter. Du kan avsluta prenumerationen av newsletter när som helst via länken i detta newsletter med lämpligt meddelande till oss. Efter lyckad avanmälan kommer din E-mailadress att omedelbart raderas i vår newsletter-fördelare.

För några reklamsyften förbehåller vi oss rätten, att behålla ditt för- och efternamn, din postadress och - såtillvida att vi har fått extra uppgifter från dig inom ramarna för kontraktsförhållandet - din titel, akademisk examen, ditt födelseår och dina yrkes-, bransch- eller affärsbeteckning i sammanfattade listor för lagring och för utskick av intressanta erbjudanden och information över våra produkter via brevpost. Du kan invända mot lagring och användning av dina uppgifter för detta ändamål när som helst genom ett meddelande till nedan beskrivna kontaktmöjlighet.

2. Cookies

För att göra besöket på vår Website attraktivt och göra det möjligt att använda vissa funktioner, använder vi på olika sidor så kallade cookies. Detta rör sig om små textfiler som lagras på din slutenhet. Några av de cookies vi använder raderas åter efter utgången av browser-sessionen, alltså efter att du har stängt av din browser (s.k. sessionscookies). Andra cookies blir kvar på din slutenhet och ger oss möjligheten eller våra partnerföretag, att åter känna igen din browser vid nästa besök (beständiga cookies). Du kan själv ställa in din browser, så att du informeras om användningen av cookies, så att du från fall till fall kan fatta beslut om godkännande av cookies, eller att generellt utesluta dem. Vid ett icke-godkännande av cookies, kan funktionaliteten på vår Website begränsas.

3. Användning av videos (t.ex. Youtube, Vimeo)

Denna website använder Youtube-inbäddningsfunktion för att visa och spela upp videor från leverantören "Youtube". Här används det utökade dataskyddsläget, som enligt leverantörens uppgifter först sätter igång en lagring av användarinformation vid uppspelning av videon/videos. När uppspelningen av inbäddade Youtube-videor startar, använder leverantören "Youtube" cookies för att samla in information om användarbeteende. Enligt information från "Youtube" används dessa bland annat för att ta fram videostatistik, förbättra användarvänlighet och förebygga missbruk. Oberoende av uppspelning av den inbäddade videon, kommer du varje gång du besöker denna website att anslutas till Google-nätverket "DoubleClick", vilket kan utlösa ytterligare databehandling utan att vi påverkar det.

Ytterligare information om dataskydd hos "YouTube" finns i leverantörens dataskyddsförklaring på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

4. Webanalystjänst

Denna website använder Google Analytics, en webanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder s.k. "cookies", textfiler, som sparas i din dator och som genom dig möjliggör en analys över användningen av websiten. Den genom cookien skapade informationen över din användning av denna website överförs som regel till en server av Google i USA och sparas där.

Ifall av en aktivering av IP-anonymisering på denna website, kommer först din IP-adress att förkortas av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller andra parter i avtalet över det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fulla IP-adressen av Google till en server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av den här websiten kommer Google att använda denna information, för att utvärdera din användning av websiten, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på websiten och vidare att skaffa fram med website- och internetanvändningen knutna tjänster gentemot websiteoperatören.

De inom ramarna för Google Analytics från din browser överförda IP-adressen sammanförs inte med andra data av Google. Du kan förhindra sparande av cookies med en motsvarande inställning i din browser-software; vi påpekar dock, att du i detta fall inte kan använda samtliga funktioner i denna website i full utsträckning. Du kan också hindra Google från att samla in och bearbeta uppgifter, som genereras av cookien, och som rör din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) genom att ladda ner och installera den browser-plugin som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Som ett alternativ till browser-plugin eller inom browsern på mobila enheter, klicka på följande länk, för att ställa in en Opt-Out cookie, som förhindrar registrering av Google Analytics på denna website i framtiden (denna Opt-Out cookie fungerar bara i denna browser och bara för denna domän, raderar du dina cookies i denna browser, måste du klicka på denna länk igen): Deaktivera Google Analytics

Det bör noteras att denna website använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp ()" och bearbetar därför bara IP-adresser vidare i förkortad form för att utesluta en direkt personkoppling.

5. Google Maps

På vår website använder vi Google Maps (API) från Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Maps är en webbtjänst för visning av interaktiva (land) kartor för att visuellt visa geografisk information.

Redan vid hämtning av dessa undersidor, där kartan från Google Maps är integrerad, skickas information om din användning via vår website (t.ex. din IP-adress) till Googles servrar i USA och lagras där. Google kan överföra denna information till tredje part, såtillvida detta är lagstadgat samt bearbeta dessa uppgifter på uppdrag av Google.

Google kommer inte att associera din IP-adress med andra Google-data. Det skulle emellertid vara tekniskt möjligt för Google att använda användardata som erhållits genom användning av Google Maps för att identifiera användare, använda dem för att sammanställa personlighetsprofiler från användare eller att bearbeta och använda dem för tredje parts ändamål, som vi inte har någon inverkan på.

Du kan se användarvillkoren för Google under http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, extra användarvillkor för Google Maps hittar du under https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Utförlig information om dataskydd i samband med användningen av Google Maps, hittar du på internetsidorna hos Google ("Google Privacy Policy“ - sekretesspolicy): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Om du inte håller med om den framtida överföringen av dina data till Google när du använder Google Maps, kan du välja att helt avaktivera Google Maps webbtjänst genom att stänga av JavaScript-programmet i din webbläsare. Google Maps och därmed kartbilden på denna internetsida kan inte användas.

6. Rätt till information, rättelse, invändning och klagomål

Naturligtvis har du rätt att begära information om de uppgifter vi har lagrat om dig. På samma sätt har du rätt till rättelse om felaktiga uppgifter, blockering och radering eller begränsning av bearbetning och rätt att göra invändningar mot behandling av uppgifter. Kontaktadressen finns i vår företagsinfo. Dessutom har du rätt att överklaga till den ansvariga dataskydd-tillsynsmyndigheten.