​​

 

Kaimann - ett traditionellt företag med innovationskapacitet

Sedan företaget grundades av Wilhelm Kaimann i Hövelhof 1959, har vi skrivit en imponerande framgångssaga och i dag är Kaimann en internationell etablerad tillverkare och utvecklare av modern teknik inom elastomerisoleringsprodukter. Våra stora globala framgångar har framför allt grundats på vår konsekventa inriktning på kontinuerlig vidareutveckling och optimering inom alla delar av företaget.

 

 

Den bakomdrivande kraften i allt detta har alltid varit Kaimann familjen själv. Familjen är involverad i varje enskild process och tack vare den nödvändiga framsyntheten och visionen ger det ständigt nya impulser till förbättringar och innovationer.

"Vi erbjuder därför en bred portfölj av elastomerisoleringsprodukter för ett brett spektrum av applikationer samt ett omfattande distributionsnät som täcker mer än 50 länder. Kaimanns produkter säkerställer en hög effektivitet samt en säker och ett effektivt brand, buller och korrosionsskydd som används inom följande sektorer: hushållstillämpningar, industriell produktion, livsmedelsindustrin, kemikalier - och läkemedelssektorn, tung industri och olje- och gassektorn.


 


KAI_FORUM_0615_GJK_Granulat.jpg   

Ägare och VD Georg Josef (Jürgen) Kaimann tog över tyglarna i bolaget år 2003 och förklarade en ny vision för sin företagsutveckling: Kaimann skall vara den bästa tillverkaren av flexibel gummiisolering i världen.

För att förverkliga denna vision tog vi itu med de särskilda behoven hos våra kunder. Vi förfinade och optimerade våra produktionsprocesser samt våra tekniker tillsammans med våra isoleringsprodukters förpackningar och leverans.

Vårt motto : Där processer når sina gränser, försöker vi vårt yttersta för att övervinna dem och hitta nya lösningar.


Optimala produktionsprocesser för kundanpassade produkter

För att kunna erbjuda våra kunder lämpliga lösningar, har vi valt att fokusera på de rätta produktionsanläggningarna. Detta är anledningen till att vi har tagit utvecklingen och konstruktionen av våra anläggningar i egna händer. Vår senaste produktionslinje har också gjort vår fabrik till en avancerad och framtidsinriktad produktionsanläggning för elastomerisoleringsprodukter.

  

En viktig del av vår effektiva och avancerade produktionsprocess är granulat tekniken som används i vår fabrik i Hövelhof. I detta avseende har vi lyckats att nå bortom fysiska gränser för isoleringstillverkning vilket är att stoppa produktionen vid en viss punkt och ändra materialet till gummigranulat. Detta förhindrar en för tidig reaktion av materialen och ökar kvaliteten på produktionen. Ytterligare precisionsarbete har också gett oss möjligheten att eliminera "krymp" effekten" som följer efter produktionen. Denna teknik och behärskning av produktionsprocesser gör det möjligt för oss att producera högkvalitativa produkter till exakta dimensioner.


  
Hög servicestandard för kunden

Vi har utvecklat ett lager- och logistikkoncept för att kunna ge så bra service som möjligt. Med hjälp av vår helautomatiska logistikcentral kan vi leverera våra produkter till våra handelspartners ännu snabbare i framtiden. Allt detta uppnås med hjälp av en mycket avancerad teknik med pallar som skannas in och ut från ca 20.000 pallplatser dygnet runt, 365 dagar om året. Tack vare den automatiska logistikprocessen kan Kaimann i framtiden fylla upp till 180 lastbilar i veckan Detta gör det möjligt för oss att förse våra kunder med produkter snabbt , pålitligt och flexibelt.


  
Kairopark - mer än bara ett emballage

Vårt motto är att inte nöja oss med status quo. Därför har vi förbättrat vår aktuella emballageteknik på motsvarande sätt. Vårt nya koncept erbjuder kunden många fördelar: mer utrymme, större säkerhet, friare kapital, mer tid, ökad flexibilitet och större vinst. . Med Kairopark kan vi leverera även små enheter på ett användarvänligt sätt. Det innebär att förpackningarna är mindre skrymmande och lättare att hantera: De 1,20 meter långa kartongerna reducerar den nödvändiga pallvolymen med nästan en tredjedel. Emballagets storlek har anpassats till storleken på speditörtjänsternas utrymmen och fästdon, vilket ger snabb och säker leverans.


Den harmonisk triaden skapar den ideala tjänsten

Produktionsprocesser, logistik och förpackningar - med optimering av dessa tre komponenter erbjuder vi redan våra kunder en mycket hög grad av tillförlitlighet, flexibilitet och mervärde. Vi har ännu inte nått vår topp genom en lång väg - vår utvecklingsprocess fortsätter. Ständigt frågar vi oss vad vi kan förbättra ytterligare och arbetar ständigt på nya innovationer, detta då vi fortfarande har stora planer för framtiden.

​​​​