​​

 

Kaimann - ett traditionellt företag med innovationskapacitet

Sedan företaget grundades av Wilhelm Kaimann i Hövelhof 1959, har vi skrivit en imponerande framgångssaga och i dag är Kaimann en internationell etablerad tillverkare och utvecklare av modern teknik inom elastomerisoleringsprodukter. Våra stora globala framgångar har framför allt grundats på vår konsekventa inriktning på kontinuerlig vidareutveckling och optimering inom alla delar av företaget.

 

 

Den bakomdrivande kraften i allt detta har alltid varit Kaimann familjen själv. Familjen är involverad i varje enskild process och tack vare den nödvändiga framsyntheten och visionen ger det ständigt nya impulser till förbättringar och innovationer.

"Vi erbjuder därför en bred portfölj av elastomerisoleringsprodukter för ett brett spektrum av applikationer samt ett omfattande distributionsnät som täcker mer än 50 länder. Kaimanns produkter säkerställer en hög effektivitet samt en säker och ett effektivt brand, buller och korrosionsskydd som används inom följande sektorer: hushållstillämpningar, industriell produktion, livsmedelsindustrin, kemikalier - och läkemedelssektorn, tung industri och olje- och gassektorn.


 


KAI_FORUM_0615_GJK_Granulat.jpg   

Ägare och VD Georg Josef (Jürgen) Kaimann tog över tyglarna i bolaget år 2003 och förklarade en ny vision för sin företagsutveckling: Kaimann skall vara den bästa tillverkaren av flexibel gummiisolering i världen.

För att förverkliga denna vision tog vi itu med de särskilda behoven hos våra kunder. Vi förfinade och optimerade våra produktionsprocesser samt våra tekniker tillsammans med våra isoleringsprodukters förpackningar och leverans.

Vårt motto : Där processer når sina gränser, försöker vi vårt yttersta för att övervinna dem och hitta nya lösningar.


Optimala produktionsprocesser för kundanpassade produkter

För att kunna erbjuda våra kunder lämpliga lösningar, har vi valt att fokusera på de rätta produktionsanläggningarna. Detta är anledningen till att vi har tagit utvecklingen och konstruktionen av våra anläggningar i egna händer. Vår senaste produktionslinje har också gjort vår fabrik till en avancerad och framtidsinriktad produktionsanläggning för elastomerisoleringsprodukter.

  

En viktig del av vår effektiva och avancerade produktionsprocess är granulat tekniken som används i vår fabrik i Hövelhof. I detta avseende har vi lyckats att nå bortom fysiska gränser för isoleringstillverkning vilket är att stoppa produktionen vid en viss punkt och ändra materialet till gummigranulat. Detta förhindrar en för tidig reaktion av materialen och ökar kvaliteten på produktionen. Ytterligare precisionsarbete har också gett oss möjligheten att eliminera "krymp" effekten" som följer efter produktionen. Denna teknik och behärskning av produktionsprocesser gör det möjligt för oss att producera högkvalitativa produkter till exakta dimensioner.


  
Hög servicestandard för kunden

För bästa möjliga service har vi utvecklat ett nytt logistik koncept. Med vårt nya helautomatiserade logistikcenter kan vi leverera till våra handelspartners ännu snabbare över hela Europa. Allt detta uppnås med hjälp av en mycket avancerad teknik med pallar som skannas in och ut från ca 20.000 pallplatser dygnet runt, 365 dagar om året. Tack vare vårt egetutvecklade informationssystem, har vi möjlighet att förbereda lastbilar på 20 minuter, vilket tillåter oss att lasta upp till 100 lastbilar per dag. Detta gör det möjligt för oss att förse våra kunder med produkter snabbt , pålitligt och flexibelt.


  
Ny förpackning för individuell sändning

Eftersom att vi är trogna till vårt motto blir vi aldrig nöjda med ett oförändrat tillstånd därför har vi också optimerat våra förpackningar. Vårt nya koncept erbjuder kunden många fördelar: mer utrymme, större säkerhet, friare kapital, mer tid, ökad flexibilitet och större vinst. Med vårt Kairopak system har vi optimerat dimensioner av våra förpackningar till en längd av 1,20 m, som passar på en Euro pall och även tillåter säker transport av mindre mängder. De nya dimensionerna kräver också mindre lagringsutrymme och därmed minskar kostnaderna. Dessutom erbjuder Kairopak en väderbeständig foliering med högsta möjliga nivå för skydd mot fukt och skador även när den lagras utomhus, samt tillåter dig att göra anpassade markeringar om det behövs. Vårt Kairopak system är därför mer än bara en förpackning.


Den harmonisk triaden skapar den ideala tjänsten

Produktionsprocesser, logistik och förpackningar - med optimering av dessa tre komponenter erbjuder vi redan våra kunder en mycket hög grad av tillförlitlighet, flexibilitet och mervärde. Vi har ännu inte nått vår topp genom en lång väg - vår utvecklingsprocess fortsätter. Ständigt frågar vi oss vad vi kan förbättra ytterligare och arbetar ständigt på nya innovationer, detta då vi fortfarande har stora planer för framtiden.

​​​​