Domenii de utilizare​

 

 

 

 

 

Domenii de utilizare​

 

 

​​​​​​​​​​​Instalaţii solare

Pierderile de căldură pe conductele cu ţevi dintre rezervorul de apă caldă şi colectoarele solare reduc eficienţa sistemului. Însă prin comparaţie cu sistemele convenţionale, nu se risipesc combustibili fosili. Izolarea instalaţiilor solare reduce iederile energetice astfel încât sistemul funcţionează eficient pe toată durata anului. Acest fapt este extrem de important pe timpul toamnei, iernii şi primăverii, deoarece datorită energiei economisite nu mai este astfel necesar să se utilizeze exclusiv combustibilii fosili.

În cazul izolării instalaţiilor solare se impune respectarea altor condiţii, diferite faţă de cele privind reţelele de apă caldă convenţionale. Colectoarele solare sunt situate, în marea lor majoritate, pe exteriorul clădirii. Din cauza poziţiei expuse a colectorului aferent rezervorului de apă caldă, izolaţia acestuia este susceptibilă la influenţe exterioare nocive precum radiaţii UV, ozon, păsări sau rozătoare. Astfel de daune pot deteriora izolaţia şi apar punţi termice. Pierderile energetice sunt programate în avans.

Pentru a nu se produce pierderi energetice în raport cu instalaţiile solare, izolaţia trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:

 

 

Rezistenţă la umiditate

Kaiflex este, ca material izolator elastomeric extrafin cu celule închise extrem de rezistent la umiditate şi la apă.

Rezistenţă la temperaturi înalte

Pe timpul verii, temperaturile din instalaţiile solare pot atinge temperaturi de până la 150°C. Materialul izolant trebuie să facă faţă unor astfel de temperaturi.

Rezistenţă UV

Lumina UV incidentă poate distruge pe exterior o izolaţie neadecvată. Izolaţia instalaţiilor solare trebuie să fie rezistentă la radiaţii UV fără restricţii.

Rezistent la organismele dăunătoare

Păsările şi rozătoarele atacă materialele izolante, care le oferă materialul necesar pentru amenajarea cuiburilor. Straturile învelitoare robuste protejează materialele izolatoare şi garantează o eficienţă durabilă în decursul multor ani.

Flexibilitate

Instalaţiile solare sunt puternic curbate pentru a racorda modulele solare la rezervorul de apă. Materialele izolatoare sunt extrem de adecvate pentru reţeaua de conducte în integralitatea să, fără să fie necesară amenajarea unor suduri de îmbinare prin care să se piardă căldura.