Domenii de utilizare​

 

 

 

 

 

Domenii de utilizare​

 

 

​​​​​​​​​​Termoficare / Instalaţii sanitare din infrastructura tehnică a spaţiilor rezidenţiale

Izolaţia elastomerică cu celule închise din infrastructura tehnică a clădirilor comerciale, ca în cazul băncilor, centrelor de birouri sau a spaţiilor publice ajută la reducerea pierderilor energetice la o valoare minimă, la optimizarea costurilor, fără a afecta temperatura necesară confortului termic. Instalaţiile industriale de încălzire sunt disponibile în numeroase modele de execuţie, însă configuraţia cea mai uzuală constă dintr-un şir de calorifere, ce sunt racordate la un cazan de încălzire centrală. Ţevile de dimensiuni medii din oţel sunt utilizate frecvent pentru a racorda caloriferele dispuse pe toată suprafaţa clădirii. Conductele cu ţevi parcurg un cămin central de vizitare pentru service pe lungimea acestuia, înainte ca acestea să fie segmentate pe fiecare nivel sub forma unor ţevi cu diametru mai redus. Sunt uzuale temperaturile între 75 °C şi 100 °C, există însă şi sisteme publice de furnizare a energiei termice care sunt operate cu temperaturi de funcţionare de până la 150 °C.

Condiţionat de timpii de funcţionare mai îndelungaţi şi conductele de ţevi foarte lungi, pierderile cumulate de căldură din reţelele de termoficare sunt extrem de ridicate. Pierderile de căldură pot fi extrem de „utile“ pentru consumator, o izolaţie a conductelor de termoficare permite însă un control maxim al energiei. Pierderile de căldură pot fi reduse în mod drastic mai ales în spaţiile nenecesare şi în căminele de vizitare pentru service.

O izolaţie pentru sistemul de conducte cu ţevi în integralitatea sa este obligatorie şi trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

 

 

Fără praf şi fibre

Kaiflex nu prezintă conţinut de praf şi de fibre şi nu dispersează nici pe durata instalării şi nici a funcţionării particule de praf şi de fibre.

Performanţă termică excelentă

Conductivitatea termică cu valori unice extrem de scăzute şi o rezistenţă extrem de mare la difuzia vaporilor de apă se menţin pe toată durata de viaţă. Kaiflex este o izolaţie extrem de eficientă pentru numeroase domenii de activitate şi destinaţii de utilizare.

Valori ridicate de evaporare a apei pe toată durata de viaţă

Conductivitatea termică foarte redusă este prevăzută ca standard principal pentru un material izolator de înaltă calitate. Deoarece o structură extrafină cu celule închise împiedică o umectare a izolaţiei Kaiflex, se asigură astfel pe termen lung evitarea unei creşteri a conductivităţii termice. Materialele izolante Kaiflex garantează astfel un efect etanşator de lungă durată.

Reduce punţile termice

La ventile, flanşe, fixările conductelor se formează pierderi energetice disproporţionat de mari, dacă acestea nu sunt termoizolate corect. KAIMANN a transpus provocările în practică, prin găsirea unor soluţii. Coliere izolante Kaiflex, segmentele de cot şi alte accesorii variate Kaiflex permit o izolare simplă a porţiunilor dificile din sistemul de conducte cu ţevi. Efectul acestora constă în reducerea punţilor termice şi optimizarea gestiunii energiei.