Kaiflex EF - Designed for reliable performance

​​​​​​​​​​Kaifle​x EF
Performanță fiabilă.

Beneficii & Atribute

Kaiflex EF-E este un izolant flexibil, cu sistem microcelular închis, pentru asigurarea cerințelor specifice din domeniul clădirilor în care sunt necesare sisteme HVAC, însă economisirea energiei are totuşi prioritate.

Datorită structurii fără praf și fără fibre este posibilă utilizarea Kaiflex EF în clădirile publice, comerciale și industriale, fără a compromite sănătatea persoanelor aflate în clădiri. Conţine materiale retardante la inflamabilatate, astfel reducând însemnat pericolul formării incendiilor, fiind greu inflamabil şi auto-extinctibil.

Datorită cerințelor tehnologiei de testate exigente, Kaiflex EF este o izolație durabilă și fiabilă. Este disponibil ca material izolant sub formă de tuburi sau plăci. Se recomandă pentru izolarea sistemelor de aer condiționat și a canalelor de ventilaţie, de apă răcită, de răcire tehnologică, de apă rece potabilă, de apă caldă menajeră și de încălzire.