​Obszary zastoso​wań​

 

 

 

 

 

​Obszary zastoso​wań​

 

 

​​Instalacje Solarne​

Straty ciepła między rurociągami z ciepłą wodą a kolektorami słonecznymi mogą zmniejszać wydajność systemu. Izolacja instlacji kolektorów słonecznych zmniejsza straty energii, co czyni system grzewczy bardziej efektywnym w skali całego roku, a szczególnie w okresie jesieni, zimy i wiosny. Przy izolowaniu kolektorów słonecznych muszą być jednak przestrzegane inne warunki niż w przypadku konwencjonalnych systemów ciepłej wody.

Solar hot water pipework is, however, more challenging to insulate than conventional domestic hot water systems.

Kolektory słoneczne zlokalizowane są głównie na zewnątrz budynku. Ze względu na eksponowaną pozycję, kolektor jest podatny na wpływy czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie UV, ozon, ptaki czyi gryzonie. Czynniki te mogą doprowadzić do uszkodzenia izolacji i powstania mostków termicznych. Straty energii są nieuniknione. Aby więc ograniczyć straty energii izolacja powinna charakteryzować się następującymi cechami:

 

 

Odporność na wilgoć

Kaiflex jest niezwykle dobrą izolacją z elastomerów o wysokiej odporności na wilgoć i wodę.

Odporność na wysoką temperaturę

W lecie temperatury kolektorów sięgają do 150 °C. Izolacja musi być odporna na tekie temperatury.

Odporność na promieniowanie UV

Promieniowanie UV może zniszczyć niewłaściwą izolację, więc powinna być ona odporna również na oddziaływanie tego typu.

Odporność na szkodniki

Ptaki i gryzonie wykorzystują czasami materiał izolacyjny do budowy gniazd. Izolacja powinna więc charakteryzować się wytrzymałą powłoką zabezpieczającą gwarantującą skuteczność na długie lata.

Elastyczność

Solary są mocno wygięte aby mogły być podłączone do zbiornika. Elastyczny materiał izolacyjny umożliwia zabezpieczenie całego systemu grzewczego bez konieczności tworzenia szwów, które mogłyby powodować niepotrzebne straty energii.