​Obszary zastoso​wań​

 

 

 

 

 

​Obszary zastoso​wań​

 

 

Przemysł Stoczniowy

Nowoczesne statki wyposażone są w systemy o stopniu zaawansowania zbliżonym do hoteli lub miejsc pracy na lądzie. Są to między innymi: ogromne statki wycieczkowe i FPSO (Floating Production Storage and Offloading Unit), do transportu ropy naftowej i gazu ziemnego, które posiadają rozbudowane systemy ogrzewania i klimatyzacji, kompleksowe systemy chłodzenia do przechowywania żywności, a nawet lodowiska na pokładzie.

Urządzeń mechaniczne na pełnym morzu podlegają tym samym problemom izolacyjnym co urządzenia na kontynencie, jednakże pewne dodatkowe czynniki również odgrywają tutaj rolę.

Ogień i dym są na morzu bardzo ważną kwestią i Międzynarodowa Organizacja Morska - IMO (International Maritime Organization) wzięła to pod uwagę i wypracowała własne procedury prób ogniowych. Procedury te są rozpoznawane na całym świecie i obejmują działania w celu wykrycia gęstość i toksyczności dymu. Przed wdrożeniem materiału izolacyjnego w instalacje na statkach muszą one przejść wszystkie istotne testy z IMO.

Firmy ubezpieczeniowe dla przemysłu morskiego, zwłaszcza Lloyds Register, American Bureau of Shipping (ABS) i Bureau Veritas wykorzystują wyniki badań IMO, aby sprawdzić czy dany materiał był dopuszczony do izolowania instalacji na pokładzie dużych statków i innych jednostek pływających. Odpowiednio dobrany materiał izolacyjny systemów mechanicznych w przemyśle morskim może przyczynić się do zapobiegania kondensacji, utraty energii i korozji rur i najlepiej aby miał następujące właściwości:​

 

 

Odporność na wilgoć

Kaiflex jest niezwykle dobrą izolacją z elastomerów o wysokiej odporności na wilgoć i wodę.

Prevent Corrosion Under Insulation (CUI)

Zapobieganie powstaniu korozji pod izolacją dzięki zamkniętej strukturze komórkowej.

Certyfikat Lloyds Register

Kaiflex spełnia międzynarodowe standardy organizacji morskiej i został zatwierdzony przez Lloyds Register, między innymi do stosowania na statkach morskich.

Pochłanianie dźwięku

Po wejściu w izolację energia fali dźwiękowej zostaje rozproszona. Pochłaniając dźwięk izolacja obniża poziom hałasu.

Odporność na parę wodną

Izolacja może być czasem narażona na uszkodzenia mechaniczne. Niezależnie od tego, czy szkoda została spowodowana umyślnie lub nieumyślnie pogarsza to wydajność materiału izolacyjnego. Kaiflex jest wyposażony w bardzo solidne folie, które chronią izolację przed najczęstszymi przyczynami uszkodzeń.