​Obszary zastoso​wań​

 

 

 

 

 

​Obszary zastoso​wań​

 

 

​​​​​​​​​​​​​Chłodnictwo

Rurociągi chłodnicze służące do przesyłania medium często mają temperaturę niższą niż temperatura otoczenia. Przez różnicę temperatur dochodzi do kondensacji na zewnętrznej stronie rury, co skutkuje korozją i powstaniem pleśni. System chłodzenia zostaje zakłócony co powoduje jego przestoje.

System chłodzenia wymienników ciepła wymaga użycia rur. Czynnik chłodniczy w instalacji ma postać płynną lub gazową. Zagęszczenie lub rozrzedzenie czynnika chłodzącego umożliwia chłodzenie instalacji. Przy temperaturach poniżej zera następuje zamarzanie wody na rurociągu. Lód komplikuje pracę systemu i obniża jego wydajność, a średnia długość właściwego funkcjonowania systemu zostaje drastycznie obniżona.

Odpowiednia grubość izolacji z pianki elastomerowej o zamkniętej strukturze komórkowej jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacji chłodzenia.

Kondensacja i oblodzenie występuje najszybciej na najsłabszych punktach systemu. Zawory, kołnierze, czujniki muszą być więc odpowiednio zaizolowane. Izolacje powinny mieć następujące właściwości:

 

 

Odporność na wilgoć

Kaiflex jest niezwykle dobrą izolacją z elastomerów o wysokiej odporności na wilgoć i wodę.

Ochrona przed bakteriami

Kaiflex stanowi doskonałą ochronę przed pleśnią i bakteriami. Przyj jej produkcji kierujemy się przepisami dotyczącymi czystości powietrza np. w szpitalach.

Odporność na parę wodną

Izolacja może być czasem narażona na uszkodzenia mechaniczne. Niezależnie od tego, czy szkoda została spowodowana umyślnie lub nieumyślnie pogarsza to wydajność materiału izolacyjnego. Kaiflex jest wyposażony w bardzo solidne folie, które chronią izolację przed najczęstszymi przyczynami uszkodzeń.

Zmniejszać ilość mostków cieplnych

Jeśli zawory, kołnierze, połączenia nie są zaizolowane prawidłowo, powoduje to stosunkowo duże straty ciepła. KAIMANN przekształca wyzwania w rozwiązania. Szeroka gama produktów Kaiflex na rury, kolana i trudno dostępne miejsca umożliwia łatwą izolację. Rezultatem jest zmniejszenie mostków termicznych i optymalizacja bilansu energetycznego.