​Obszary zastoso​wań​

 

 

 

 

 

​Obszary zastoso​wań​

 

 

​​Aplikacje HVAC

Coraz więcej małych i dużych budynków jest i będzie wentylowanych. Jakość powietrza w pomieszczeniu przyczynia się do naszego dobrego samopoczucia. Tak więc kanały powietrza zyskują coraz większe znaczenie podczas ogrzewania budynku, w czasie odprowadzania zużytego powietrza oraz przy kontrolowaniu napływu zimnego powietrza.

Izolacja jest istotną częścią kontroli klimatyzowanego powietrza z kanałów powietrznych. Powierzchnia tych kanałów może być powodem dużej utraty ciepła. Utrata może być zminimalizowana dzięki zastosowaniu odpowiedniej izolacji. Dodatkowo możemy wykluczyć zjawisko kondensacji jeśli izolacja dobrana jest w sposób właściwy. Oprócz ciepłego i zimnego powietrza dochodzi również do transferu hałasu oraz zanieczyszczeń. Powoduje to „syndrom chorego budynku”, który może wywoływać lub nasilać wiele chorób. Wynikiem tego jest zmęczenie i złe samopoczucie, które prowadzi do spadku wydajności jego użytkowników. Izolacja może zatrzymać kurz, włókna i pleśń, dlatego prawidłowy jej dobór ma podstawowe znaczenie. Elastyczne materiały izolacyjne o zamkniętej strukturze stanowią zabezpieczenie przed kurzem i włóknami, są odporne na wilgoć i wolne od pleśni. Elastyczne materiały izolacyjne mają dobre właściwości akustyczne i dlatego w połączeniu z doskonałą izolację termiczną są idealnym uzupełnieniem całego systemu wentylacji.

Przy doborze odpowiedniej izolacji systemu wentylacji, należy rozpatrzyć następujące właściwości:

 

 

Zamknięta struktura komórkowa

Izolacja zbudowana jest z tysięcy drobnych ścian komórkowych, tworzących razem strukturę komórkową. Ściany komórek tworzą strukturę zamkniętą i zbudowane są z pojedynczych komórek, tak powstaje materiał izolacyjny. W ten sposób Kaiflex „powołuje do życia” wysokiej jakości, elastomerowe, zamknięte komórki.

Dobre właściwości akustyczne

Rozchodzący się hałas i zanik izolacji akustycznej mają negatywny wpływ na dobre samopoczucie. Hałas może powodować choroby. Materiał wiskoelastyczny (viscoelastic) tłumi, izoluje dźwięki i zmniejsza wibracje. Kaiflex ma właściwości wiskoelastyczne i zapewnia dobre parametry akustyczne.

Odporność na kurz i włókna

Izolacja może być montowana w czasie oddziaływania tychże czynników gdyż ich nie pochłania.

Bez formaldehydów

Formaldehyd to substancja, której nie powinno być w żadnym materiale. Kiedy dopuszczalne granice tej substancji są przekroczone, może ona okazać się rakotwórcza. Materiały Kaiflex nie zawierają formaldehydu.

Ochrona przed bakteriami

Kaiflex stanowi doskonałą ochronę przed pleśnią i bakteriami. Przyj jej produkcji kierujemy się przepisami dotyczącymi czystości powietrza np. w szpitalach.