​Obszary zastoso​wań​

 

 

 

 

 

​Obszary zastoso​wań​

 

 

​Przemysł Ciężki

Nawet małe wady lub uszkodzenia sieci rurociągów dużych zakładów przemysłowych mogą mieć poważne finansowe i ekologiczne konsekwencje. Przede wszystkim należy więc zapobiegać korozji rurociągów.

Rurociągi zakładów przemysłowych są izolowane z wielu różnych powodów. Wykonywanie procesów w wąskiej tolerancji zmian temperatury ma bardzo wysoki priorytet. Monitorowanie temperatury powierzchni jest również ważne, aby zapobiec urazom w wyniku wypadków. Należy również zagwarantować, że długotrwała praca nie będzie miała negatywnych skutków zdrowotnych wynikających z dużego natężenia hałasu. Priorytet pozostaje ten sam. Brak izolacji może spowodować wysokie koszty utrzymania (korozja i ciągłe naprawy). Jest to również bardzo niebezpieczne gdyż skutki korozji mogą doprowadzić do śmiertelnych wypadków. Rury pozostają narażone przez długi czas na działanie wilgoci i niesprzyjających warunków atmosferycznych (w tym kwaśnych deszczów), a powinny jak najdłużej pozostać suche. Z tego względu materiał izolacyjny powinien charakteryzować się następującymi parametrami:​

 

 

Odporność na wilgoć

Kaiflex jest niezwykle dobrą izolacją z elastomerów o wysokiej odporności na wilgoć i wodę.

Dobre właściwości akustyczne

Rozchodzący się hałas i zanik izolacji akustycznej mają negatywny wpływ na dobre samopoczucie. Hałas może powodować choroby. Materiał wiskoelastyczny (viscoelastic) tłumi, izoluje dźwięki i zmniejsza wibracje. Kaiflex ma właściwości wiskoelastyczne i zapewnia dobre parametry akustyczne.

Warstwa ochronna

Izolacja może być czasem narażona na uszkodzenia mechaniczne. Niezależnie od tego, czy szkoda została spowodowana umyślnie lub nieumyślnie pogarsza to wydajność materiału izolacyjnego. Kaiflex jest wyposażony w bardzo solidne folie, które chronią izolację przed najczęstszymi przyczynami uszkodzeń.

Prevent Corrosion Under Insulation (CUI)

Zapobieganie powstaniu korozji pod izolacją dzięki zamkniętej strukturze komórkowej.

Odporność na parę wodną

Izolacja może być czasem narażona na uszkodzenia mechaniczne. Niezależnie od tego, czy szkoda została spowodowana umyślnie lub nieumyślnie pogarsza to wydajność materiału izolacyjnego. Kaiflex jest wyposażony w bardzo solidne folie, które chronią izolację przed najczęstszymi przyczynami uszkodzeń.