​Obszary zastoso​wań​

 

 

 

 

 

​Obszary zastoso​wań​

 

 

Przemysł Spożywczy

Produkcja żywności jest bardzo delikatną dziedziną. Podczas produkcji żywności nie można dopuścić do dostania się do niej jakichkolwiek zanieczyszczeń takich jak: kurz, włókna, pleśni i lotne związki organiczne.

Szczególnie ważne jest, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pleśni i bakterii we wszystkich miejscach, gdzie żywność jest produkowana. Odsłonięta powierzchnia materiału izolacyjnego musi być łatwa do czyszczenia i konserwacji. Izolacja nie powinna pochłaniać wody zawierającej specjalne środki czyszczące ani wchodzić z nimi w reakcje. Izolacje o zamkniętej strukturze komórkowej mają naturalną przewagę nad tymi o gąbczastej strukturze otwartej. W miejscach, gdzie żywność jest produkowana, powinna być wykorzystywana izolacja o zamkniętych komórkach i dodatkowo wyposażona w powłokę ułatwiającą czyszczenie.

Innym problemem są zanieczyszczenia włókien. Sztuczne włókna, które mogą przedostać się do produkcji żywności mogą ostatecznie przyczynić się do wielu długoterminowych problemów zdrowotnych. Izolacja o zamkniętej strukturze komórkowej zabezpiecza przed tego typu zdarzeniami.

Izolacja mająca zastosowanie przy produkcji żywności powinna odznaczać się następującymi właściwościami:

 

 

Odporność na wilgoć

Kaiflex jest niezwykle dobrą izolacją z elastomerów o wysokiej odporności na wilgoć i wodę.

Odporność na kurz i włókna

Izolacja może być montowana w czasie oddziaływania tychże czynników gdyż ich nie pochłania.

Warstwa ochronna

Izolacja może być czasem narażona na uszkodzenia mechaniczne. Niezależnie od tego, czy szkoda została spowodowana umyślnie lub nieumyślnie pogarsza to wydajność materiału izolacyjnego. Kaiflex jest wyposażony w bardzo solidne folie, które chronią izolację przed najczęstszymi przyczynami uszkodzeń.

Odporność na chemikalia

Chemikalia lub olej mogą reagować lub zostać wchłonięte przez różne izolacje, ale na pewno nie przez Kaiflex. Produkty Kaiflex są w pełni odporne na najczęściej używane substancje chemiczne.

Ochrona przed bakteriami

Kaiflex stanowi doskonałą ochronę przed pleśnią i bakteriami. Przyj jej produkcji kierujemy się przepisami dotyczącymi czystości powietrza np. w szpitalach.