​Obszary zastoso​wań​

 

 

 

 

 

​Obszary zastoso​wań​

 

 

Budownictwo Komercyjne

Kaiflex zwraca się w krótkim czasie (stosowanie tych produktów jest opłacalne) Izolacje elastomerowe o zamkniętej strukturze komórkowej sprawdzają się w sektorze usług komercyjnych, budynkach banków, biurowcach lub obiektach użyteczności publicznej. Przyczyniają się do zmniejszenia strat energii do minimum w celu optymalizacji kosztów bez uszczerbku dla komfortowej temperatury.

Duże systemy grzewcze pojawiają się w wielu projektach i opierają się na koncepcji podłączenia wielu grzejników do jednego kotła. Średnie rury stalowe są często używane do połączenia rozproszonych po całym budynku grzejników. Rury biegną wewnątrz centralnego szachtu i dzielą się na każdym piętrze na rury o mniejszej średnicy. Temperatury są zwykle pomiędzy 75 °C i 100 °C, ale są też systemy ciepłownicze, zasilane w temperaturach do 150 °C. Ze względu na długi okres eksploatacji i dłgość sieci rurociągów skumulowana ilość strat ciepła w sieciach ciepłowniczych jest bardzo wysoka. Starta ciepła może być dla użytkownika uciążliwa, izolacja rur grzewczych, pozwala jednak maksymalną kontrolę energii. W szczególności, utrata ciepła w nieużywanych pomieszczeniach i kanałach może zostać znacznie zmniejszona. Izolacja dla całego systemu rurociągów musi i powinna mieć następujące właściwości:

 

 

Odporność na kurz i włókna

Izolacja może być montowana w czasie oddziaływania tychże czynników gdyż ich nie pochłania.

Doskonałe parametry termiczne

Kaiflex to wyjątkowo niskie przewodnictwo cieplne i wysoka odporności na wodę, które klient otrzymuje „na całe życie”. Kaiflex jest wysoce skuteczną izolacją dla wielu obszarów i aplikacji.

Wysoka ochrona przed wilgocią przez cały okres użytkowania

Bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła w standardzie zapewnia wysoką jakość izolacji. Struktura zamkniętych komórek Kaiflex zapobiega wzrostowi przewodności cieplnej. Izolacji Kaiflex zapewnia tym samym długotrwałe właściwości izolacyjne.

Zmniejszać ilość mostków cieplnych

Jeśli zawory, kołnierze, połączenia nie są zaizolowane prawidłowo, powoduje to stosunkowo duże straty ciepła. KAIMANN przekształca wyzwania w rozwiązania. Szeroka gama produktów Kaiflex na rury, kolana i trudno dostępne miejsca umożliwia łatwą izolację. Rezultatem jest zmniejszenie mostków termicznych i optymalizacja bilansu energetycznego.