​Obszary zastoso​wań​

 

 

 

 

 

​Obszary zastoso​wań​

 

 

Zimna Woda​

Zakres szkód i związanych z nimi kosztów, spowodowanych zamarznięciem wodociągów może być katastrofalny. Korzystanie z zamkniętych izolacji (elastomerów) jest więc bezsprzecznie wskazane.

Zimna woda jest dostarczana z centralnego źródła bezpośrednio do gospodarstw domowych. W punktach wejścia rur wodociągowych, które prowadzą do budynku, materiał może ulec osłabieniu, powstają tzw. mostki termiczne, co prowadzi do utraty ciepła. Na zimnej powierzchni rur znajdujących się w budynku, może dojść do kondensacji.

Izolacji rurociągów doprowadzających wodę spełnia więc ważną funkcję i pozwala zapobiec takim problemom. Zapobieganie zamarzaniu rur jest zdecydowanie najważniejszym powodem, dla którego izoluje się rury zasilające w zimną wodę.

Jeśli resztki wody pozostaną w rurach, a temperatura spadnie poniżej zera, to po pewnym czasie woda zamarznie, zwiększając swoją objętość i powodując rozszerzenie się rur, a w konsekwencji ich pękanie. Izolacja w bardzo dużym stopniu zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska. Izolacja powinna być wykonana wzdłuż całego systemu rur i charakteryzowac się następującymi właściwościami:

 

 

Ochrona przed parą wodną na długi czas

Bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła, który oferujemy w standardzie jest jednym z atutów jakości naszej izolacji. Wysokiej jakości, zamknięta struktura komórkowa Kaiflex zapobiega zawilgoceniu izolacji. Zapewnia długotrwałą ochronę przed wzrostem przewodności cieplnej. Izolacje Kaiflex zapewniają w ten sposób trwałe właściwości izolacyjne.

Łatwość w użyciu

Tylko wtedy, gdy izolacja została zainstalowana poprawnie, system grzewczy może działać w sposób optymalny, a energia nie uwalnia się w sposób niezamierzony. Kaiflex jest odporny na kurz, samoprzylepny, a tym samym łatwy w instalacji. Kaiflex oszczędza energię.

Odporność na wilgoć

Kaiflex jest niezwykle dobrą izolacją z elastomerów o wysokiej odporności na wilgoć i wodę.

Zamknięta struktura komórkowa

Izolacja zbudowana jest z tysięcy drobnych ścian komórkowych, tworzących razem strukturę komórkową. Ściany komórek tworzą strukturę zamkniętą i zbudowane są z pojedynczych komórek, tak powstaje materiał izolacyjny. W ten sposób Kaiflex „powołuje do życia” wysokiej jakości, elastomerowe, zamknięte komórki.