​Obszary zastoso​wań​

 

 

 

 

 

​Obszary zastoso​wań​

 

 

Przemysł Chemiczny i Farmaceutyczny ​​​​​

Chłodzenie powstaje przez przekazywanie ciepła z jednego do drugiego wymiennika ciepła. Wymienniki ciepła połączone są rurami wzdłuż których płynie czynnik chłodzący ciekły lub gazowy. Mechaniczne procesy, umożliwiają uzyskanie temperatur znacznie poniżej temperatury otoczenia. Tak więc czynnik chłodzący przenosi ciepło z radiatora. Kiedy temperatura rur jest znacznie poniżej zera, woda może się skraplać na powierzchni rur i zamarznąć. Bez właściwej izolacji przewodów, układ chłodzenia może w krótkim czasie pokryć się warstwą lodu.

​​​Co przyspiesza korozję rur, zwiększa obciążenia układu chłodzenia i sprawia, że system działa znacznie mniej skutecznie. Aby stale zapobiegać kondensacji i późniejszemu tworzeniu się lodu zastosowana izolacja musi mieć następujące właściwości:

 

 

Odporność na kurz i włókna

Izolacja może być montowana w czasie oddziaływania tychże czynników gdyż ich nie pochłania.

Warstwa ochronna

Izolacja może być czasem narażona na uszkodzenia mechaniczne. Niezależnie od tego, czy szkoda została spowodowana umyślnie lub nieumyślnie pogarsza to wydajność materiału izolacyjnego. Kaiflex jest wyposażony w bardzo solidne folie, które chronią izolację przed najczęstszymi przyczynami uszkodzeń.

Odporność na chemikalia

Chemikalia lub olej mogą reagować lub zostać wchłonięte przez różne izolacje, ale na pewno nie przez Kaiflex. Produkty Kaiflex są w pełni odporne na najczęściej używane substancje chemiczne.

Ochrona przed bakteriami

Kaiflex stanowi doskonałą ochronę przed pleśnią i bakteriami. Przyj jej produkcji kierujemy się przepisami dotyczącymi czystości powietrza np. w szpitalach.