​​​​​​​​​​​​​Przewodnik aplikacji oraz instrukcje stosowania