Kaiflex ST
Długotrwała ochrona przed stratami energii i zapobieganie kondensacji

Korzyści i atrybuty
Kaiflex ST jest elastycznym, elastomerowym materiałem izolacyjnym o zamkniętej strukturze komorkowej, zapobiegającym skutecznie kondensacji i redukującym straty ciepła. Zamknięta struktura komorkowa pełni rolę trwałej bariery parowej, zatrzymuje efektywnie przenikanie pary i zapewnia w ten sposob niezawodną izolację przez cały czas eksploatacji systemu.

Kaiflex ST jest materiałem samogasnącym, nie rozprzestrzeniającym ognia, nie tworzącym płonących kropli.

Dzięki właściwościom redukującym poziom hałasu, a także strukturze niezawierającej pyłu ani włokien, Kaiflex ST nadaje się do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, przemysłowych oraz komercyjnych.

  • Zamknięta struktura komorkowa odporna na dyfuzję pary wodnej
  • Odporny na korozję
  • Bardzo dobre parametry cieplne minimalizują straty energii
  • Elastyczny, nie pylący, nie pozostawiający włokien
  • Zabezpieczenie przeciwmikrobowe