Kaiflex EPDMplus
Przeznaczony do zastosowań na zewnątrz i w warunkach wysokich temperatur.

Korzyści i atrybuty
Kaiflex EPDMplus jest to elastyczny materiał izolacyjny o zamkniętej strukturze komorkowej, nadzwyczaj odporny na działanie promieni UV i jednocześnie na działanie wysokich temperatur do +150 °C.

Kaiflex EPDMplus zapobiega skutecznie kondensacji i trwale redukuje straty energii. Zamknięta struktura komorkowa pełni rolę trwałej bariery parowej, zatrzymuje efektywnie przenikanie wilgoci i zapewnia niezawodną izolację przez cały czas eksploatacji systemu.

  • Zachowuje swoją elastyczność w zakresie temperatur między +150 °C a –50 °C (–200 °C)
  • Zintegrowana blokada parowa redukuje ryzyko korozji pod warstwą izolacji
  • Dobry wspołczynnik przenikania ciepła, λ ≤0,038 W/(m∙K) w temperaturze 0 °C
  • Nie tworzy płonących kropli w przypadku pożaru