Kaiflex Protect TS
Elastyczny system izolacji z wbudowaną ochroną powierzchni

Korzyści i atrybuty
Kaiflex Protect TS jest to elastyczny materiał izolacyjny o zamkniętej strukturze komórkowej ze zintegrowaną ochroną powierzchni, wykonaną z ciągliwej oraz wytrzymałej na rozrywanie powłoki elastomerowej.

Kaiflex Protect TS zapobiega skutecznie kondensacji i trwale redukuje straty energii. Zamknięta struktura komórkowa pełni rolę trwałej bariery parowej, zatrzymuje efektywnie przenikanie pary i zapewnia niezawodną izolację przez cały czas eksploatacji systemu.