Kaiflex railPROTECT (R1 HL3)
Produkt zapewnia bierną ochronę i nadaje się do stosowania na łatwopalnych powierzchniach

Korzyści i atrybuty
Produkt railPROTECT jest stosowany w celu uzyskania wysokich poziomów bezpieczeństwa. Na przykład może być wykorzystywany do izolacji plastikowych zbiorników na wodę w wagonach sypialnych lub w przypadku pojazdów szynowych poruszających się w tunelach.

Potencjalnie łatwopalne materiały znajdujące się pod warstwą izolacji zapewnią bierną ochronę dzięki powłoce ochronnej, co również przyczynia się do zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu. Zaawansowana srebrna powłoka jest również efektywna ze względu na niski współczynnik emisji i chroni izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi.
  • Nie zawiera chloru, bromu ani PCW
  • Odporność na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV
  • Płaszcz ochronny o długiej żywotności
  • Płaszcz niemetalowy – brak ryzyka korozji
  • Dostosowanie do standardów ochrony przeciwpożarowej
Nie zawiera chloru, bromu ani PCW
Chlor, brom i PCW są to chemikalia przyspieszające korozję i wydzielające trujący dym. Kaiflex dostępny jest w wersjach nie zawierających chloru, bromu ani PCW.
Odporność na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV
Materiały izolacyjne przeznaczone do stosowania na zewnątrz budynków muszą być trwale odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiały Kaiflex są dostępne z szeregiem nanoszonych fabrycznie płaszczy odpornych na działanie czynników atmosferycznych, do stosowania na zewnątrz budynków.
Płaszcz ochronny o długiej żywotności
Materiały izolacyjne łatwo uszkodzić – zarówno celowo, jak i w sposób niezamierzony. Trwałe płaszcze ochronne minimalizują uszkodzenia materiału izolacyjnego, stanowiąc jednocześnie łatwe w utrzymaniu uszlachetnienie powierzchni.
Płaszcz niemetalowy – brak ryzyka korozji
Płaszcze metalowe ulegają z biegiem czasu korozji wzgl. mogą wywołać korozję elektrochemiczną. Ponieważ płaszcze produkcji Kaimann nie sa metalowe, nie korodują ani nie powodują korozji.
Dostosowanie do standardów ochrony przeciwpożarowej
Produkty Kaiflex rail spełniają europejskie standardy ochrony przecipożarowej EN 45545 dla pojazdów szynowych.