Kaiflex railLSLT (R1 HL2)
Produkt bezhalogenowy, zapewnia niskodymną bierną ochronę przeciwpożarową

Korzyści i atrybuty
Produkty izolacyjne stosowane we wnętrzu zwykłych wagonów, wykorzystywanych w mniejszym stopniu w tunelach, muszą spełniać najwyższe wymagania w zakresie izolacji niskich i wysokich temperatur, ale także muszą zapewniać ochronę przeciwko korozji i hałasowi.

Produkt Kaiflex rail LSLT (niskodymny i niskotoksyczny) jest wyjątkowo wszechstronnym materiałem izolacyjnym. Poza zapewnianiu izolacji dla systemów ogrzewania i wentylacji, biernej ochrony przeciwpożarowej, ten bezhalogenowy elastomer oferuje również izolację akustyczną podłóg, ścian i sufitów. Jest to elastyczny produkt izolacyjny, który posiada właściowści, dzięki którym można zapobiegać pojawianiu się zjawiska kondensacji na poziomie podłogi i nadaje się do izolacji większych powłok między ścianami zewnętrznymi.

Dzięki produktowi Kaiflex rail LSLT firma Kaimann może aktywnie angażować się w zapewnienie bezpieczeństwa ludziom. W przypadku pożaru pojawia się mniejsza ilość dymu niż przy zastosowaniu tradycyjnego produktu izolacyjnego oraz dym ma biały kolor, co ułatwia zidentyfikowanie wyjść ewakuacyjnych przez pasażerów.
  • Dobry współczynnik przenikania ciepła
  • Nie zawiera chloru, bromu ani PCW
  • Niewielka toksyczność gazów ze spalania
  • Dostosowanie do standardów ochrony przeciwpożarowej
Dobry współczynnik przenikania ciepła
Dzięki wyjątkowo niskiej przewodności cieplnej Kaiflex STplus oferuje najlepszą ochronę przed stratami energii przy niskich grubości izolacji.
Nie zawiera chloru, bromu ani PCW
Chlor, brom i PCW są to chemikalia przyspieszające korozję i wydzielające trujący dym. Kaiflex dostępny jest w wersjach nie zawierających chloru, bromu ani PCW.
Niewielka toksyczność gazów ze spalania
Toksyczność gazów będących produktem spalania izolacji stosowanych na platformach wydobywczych albo we wrażliwym otoczeniu jest ważnym czynnikiem. Kaiflex dostępny jest w wersji nie zawierającej halogenów, o niskiej toksyczności gazów będących produktem s
Dostosowanie do standardów ochrony przeciwpożarowej
Produkty Kaiflex rail spełniają europejskie standardy ochrony przecipożarowej EN 45545 dla pojazdów szynowych.