Kaiflex railCLAD (R1 HL3)
Bezhalogenowy produkt izolacyjny, który zapewnia aktywną ochronę poprzez rozszerzanie się w kontakcie z wysoką temperaturą.

Korzyści i atrybuty
Zgodnie z normą EN 45545 w przypadku pożaru ochrona i bezpieczeństwo pasażerów i personelu powinno być objęte najwyższym priorytetem. Najważniesze jest w takim przypadku, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia i dymu.

Produkt Kaiflex railCLAD jest bezhalogenowym elastomerowym kompozytem, posiadającym wysokie właściowści izolacyjne oraz ograniczającą dym i ognioodporną powłokę foliową. Produkt izolacyjny zapewnia aktywną ochronę poprzez rozszerzanie się pod wpływem działania wysokiej temperatury, zapobiegając tym samym rozprzestrzenianiu sie ognia na kolejne wagony. Pozwala to również palnym substratom na spełnienie wymagań R1 HL3. Bezhalognowe i wolne od metali ciężkich materiały zapobiegają pojawieniu się toksycznych gazów i pyłów w razie pożaru. Jest to szczególnie ważne w przypadku pojazdów szynowych, które wykorzystywane są głównie w tunelach z ograniczonymi warunkami ewakuacji.

Produkt railCLAD minimalizuje także straty energii oraz dzięki swojej odporności na działanie promieni UV szczegółnie nadaje się do stosowania na zewnątrznych aplikacjach. Produkt izolacyjny spełnia wszystkie regionalne i krajowe standardy dotyczące pojazdów szynowych.
  • Dobry współczynnik przenikania ciepła
  • Odporność na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV
  • Płaszcz ochronny o długiej żywotności
  • Dobre właściwości izolacyjne zapewniają redukcję obciążenia hałasem
  • Dostosowanie do standardów ochrony przeciwpożarowej
Dobry współczynnik przenikania ciepła
Dzięki wyjątkowo niskiej przewodności cieplnej Kaiflex STplus oferuje najlepszą ochronę przed stratami energii przy niskich grubości izolacji.
Odporność na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV
Materiały izolacyjne przeznaczone do stosowania na zewnątrz budynków muszą być trwale odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiały Kaiflex są dostępne z szeregiem nanoszonych fabrycznie płaszczy odpornych na działanie czynników atmosferycznych, do stosowania na zewnątrz budynków.
Płaszcz ochronny o długiej żywotności
Materiały izolacyjne łatwo uszkodzić – zarówno celowo, jak i w sposób niezamierzony. Trwałe płaszcze ochronne minimalizują uszkodzenia materiału izolacyjnego, stanowiąc jednocześnie łatwe w utrzymaniu uszlachetnienie powierzchni.
Dobre właściwości izolacyjne zapewniają redukcję obciążenia hałasem
Materiały o dużej gęstości przejmują drgania, uniemożliwiając w ten sposób przenikanie hałasu i obciążenie hałasem.
Dostosowanie do standardów ochrony przeciwpożarowej
Produkty Kaiflex rail spełniają europejskie standardy ochrony przecipożarowej EN 45545 dla pojazdów szynowych.