​​

 

Polityka prywatności

1. Informacje na temat gromadzenia danych osobowych i dane kontaktowe ich administratora

1.1 Witamy na naszej stronie internetowej. Dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszą firmą oraz naszymi produktami i usługami. W dalszej części chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można zidentyfikować daną osobę.

1.2 Administratorem zarządzającym przetwarzaniem danych na tej stronie, w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (GDPR) jest Kaimann GmbH, Hansastr. 2 - 5, 33161 Hövelhof, Niemcy, Tel.: +49 (0) 52 57 - 98 50 - 0, Fax: +49 (0) 52 57 - 98 50 - 590, e-mail:info@kaimann.de info@kaimann.de. Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest osoba fizyczna lub podmiot prawny, które samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 

2. Gromadzenie danych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej

Podczas korzystania z naszej strony tylko do celów informacyjnych, tzn. bez rejestrowania się lub bez innego rodzaju dostarczania nam informacji, zbieramy tylko te dane, które Państwa przeglądarka wysyła do naszego serwera (tzw. „pliki logowania serwera”). Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są konieczne ze względów technicznych do przedstawienia Państwu naszej strony internetowej:

 • Nasze odwiedzone strony
 • Data i czas dostępu
 • Ilość przesłanych danych w bajtach
 • Źródło / odniesienia, z którego użytkownik skorzystał aby przejść na stronę
 • Używana przeglądarka
 • Używany system operacyjny
 • Używany adres IP (jeśli ma to zastosowanie: w formie anonimowej)

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 (1) ppkt f Rozporządzenia GDPR, na podstawie naszego uzasadnionego interesu poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane te nie zostaną przekazane lub wykorzystane w inny sposób. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia plików logowania serwera w przypadku, gdyby zawierały jakieś konkretne wskazania nielegalnego użytkowania.

 

3. Cookies

W celu zapewnienia Państwu pełnego wykorzystania funkcji naszej strony internetowej, nasza firma wykorzystuje cookies w wielu jej elementach. Cookies są to małe fragmenty tekstu, które są przechowywane przez Państwa komputer. Niektóre z cookies są usuwane w momencie zakończenia sesji w przeglądarce internetowej, takie cookies są związane z utrzymaniem sesji internetowej (sesyjne pliki cookies). Inne cookies pozostają na Państwa komputerze, co pozwala nam lub naszym partnerom na rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej (trwałe cookies). Jeśli pliki cookies są odpowiednio ustawione, to gromadzą i przetwarzają niektóre informacje od użytkownika, np. dane przeglądarki i lokalizacji oraz adres IP w sposób indywidualny. Trwałe pliki cookies są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może się różnić w zależności od danego pliku cookies.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez poszczególne pliki cookies utworzone przez nas, to przetwarzanie takie odbywa się na podstawie art. 6 (1) ppkt f Rozporządzenia GDPR tak, aby chronić nasz uzasadniony interes chęć zapewnienia możliwie jak najlepszego funkcjonowania strony oraz jej przyjaznego i efektywnego odbioru przez użytkownika. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby byli Państwo informowani o fakcie przesyłania cookies i mogli zdecydować o zgodzie na ich wykorzystywanie w danej sytuacji lub o ich odrzuceniu w określonych okolicznościach. Każda przeglądarka w różni sposób zarządza ustawieniami plików cookie.

Sposób ten jest opisany w menu pomocy każdej przeglądarki, wyjaśniając jak można zmienić ustawienia plików cookie. Dane odpowiednie dla poszczególnych przeglądarek można znaleźć po poniższymi linkami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&%3Bhlrm=en
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/pl/cookies.html

Odrzucenie korzystania z cookies może skutkować zmniejszeniem funkcjonalności naszej strony internetowej.

 

4. Kontakt

Podczas kontaktu z nami (np. przez formularz kontaktowy lub wiadomość email) gromadzone są dane osobowe. Na podstawie danych wejściowych można jednoznacznie określić, które dane są gromadzone. Dane te są przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub kontaktu z Tobą, a także do celów związanych z powiązaną administracją techniczną. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes spełnienia Państwa wymagań na podstawie art. 6 (1) ppkt f PKBR. Jeśli Państwa kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 (1), ppkt b GDPR. Państwa dane zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania, jeśli wyrażą Państwo takie życzenie, pod warunkiem, że takie usunięcie nie narusza żadnych ustawowych obowiązków dotyczących przechowywania danych.

 

5. Wykorzystanie danych dla bezpośredniej reklamy

5.1 Newsletter przesyłany e-mailem

Ponadto gromadzimy dane osobowe w celu użycia ich do naszych własnych celów reklamowych, które realizujemy w postaci newslettera przesyłanego pocztą e-mail. Można zrezygnować subskrypcji newslettera w dowolnym momencie poprzez link w nim podany w lub wysyłając odpowiednią informację na adres marketing@kaimann.de marketing@kaimann.de. Po rezygnacji, Państwa adres e-mail zostanie natychmiast usunięty z naszej listy odbiorców newslettera, chyba że wyraźnie wyrażą Państwo zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub gdy zastrzeżemy prawo do wykorzystania danych w zakresie dozwolonym przez prawo, o czym poinformujemy w przesyłanej deklaracji.

5.2 Reklama pocztowa

Na podstawie naszego uzasadnionego interesu posiadania spersonalizowanej poczty bezpośredniej, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania Państwa imienia i nazwiska, adresu pocztowego i - o ile otrzymamy takie dodatkowe informacje od Państwa w ramach zawartej umownego - tytułu naukowego, stopnia akademickiego oraz nazwy branży, marki lub firmy na podstawie art. 6 (1) ppkt f PKBR i wykorzystać je do wysyłania ciekawych ofert i informacji na temat naszych produktów za pomocą tradycyjnej poczty. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na przechowywanie i wykorzystywanie przez nas powyższych danych, kontaktując się z nami za pomocą e-maila, wysłanego na poniższy adres e-mail.

 

6. Korzystanie z filmów wideo (np. YouTube)

Ta strona wykorzystuje funkcje osadzania YouTube do pokazywania i odtwarzania filmów oferowanych przez serwis YouTube, który należy do Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google“). W tym celu stosowany jest tryb rozszerzonej ochrony w celu zapewnienia tego, zgodnie z informacją uzyskaną od dostawcy usługi, aby informacje użytkownika były przechowywane po włączeniu funkcji odtwarzania wideo. Po uruchomieniu funkcji odtwarzania osadzonego filmu wideo z YouTube dostawca usługi wprowadza pliki cookie serwisu YouTube w celu gromadzenia informacji o zachowaniu użytkownika. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od YouTube, użycie tych plików cookie ma na celu rejestrację statystyk wideo, poprawy łatwości korzystania z serwisu oraz zapobiegania nieprawidłowym działaniom. Jeśli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane będą bezpośrednio powiązane z kontem po kliknięciu na wideo. Jeśli nie chcą być Państwo powiązani ze swoim profilem na YouTube, należy wylogować się przed naciśnięciem przycisku. Google zapisuje Państwa dane (nawet w przypadku użytkowników, którzy nie są zalogowani) jako profile użytkowe i ocenia je. Taka ocena odbywa się w szczególności zgodnie z art. 6 (1) ppkt f Rozporządzenia GDPR, na podstawie uzasadnionego interesu Google, polegającego na prezentowaniu na swojej stronie spersonalizowanych reklam, badań rynkowych i/lub treści opartych na popycie. Mają Państw prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowników - w tym celu należy skontaktować się z YouTube, aby skorzystać z tego prawa.

Niezależnie od tego, czy odtwarzane są osadzone pliki wideo, pod wejściu na tę stronę ustanawiane jest połączenie z siecią Google “DoubleClick”. Może to wiązać się z dodatkowym przetwarzaniem danych, na które nie mamy wpływu. Google LLC, z siedzibą w USA, posiada certyfikat zgodności z Amerykańsko-Europejskim porozumieniem o ochronie danych "Privacy Shield" która gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Więcej informacji o ochronie danych przez "YouTube" można uzyskać w oświadczeniu o ochronie prywatności dostawcy, pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de

 

7. Analiza aktywności strony

This website uses Google Analytics, a web analysis service of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Usługa Google Analytics wykorzystuje cookies, małe fragmenty tekstu, które są przechowywane przez Państwa komputer i umożliwiają analizę Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Informacje pobierane przez cookies w trakcie używania naszej strony internetowej (w tym skrócony adres IP) są przesyłane i przechowywane na serwerze firmy Google znajdującego się w Stanach Zjednoczonych.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics wyłącznie z rozszerzeniem "_anonymizeIp()", które gwarantuje anonimizację adresu IP poprzez skrócenie go i wyklucza bezpośrednie powiązanie osobowe. W wyniku zastosowania tego rozszerzenia, Państwa adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP zostanie przesłany na serwer firmy Google, a następnie skrócony. W tych wyjątkowych przypadkach, przetwarzanie prowadzone jest zgodnie z art. 6 (1) ppkt f Rozporządzenia GDPR na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na analizie statystycznej zachowań użytkowników w celach optymalizacyjnych i marketingowych.

W naszym imieniu, firma Google będzie korzystała z tych informacji, aby ocenić Państwa sposób korzystania ze strony internetowej i opracować raporty dotyczące ruchu na stronie oraz świadczyć nam inne usługi związane z użytkowaniem strony internetowej i Internetu. Firma Google nie skonsoliduje adresu IP przesłanego z Państwa przeglądarki internetowej z innymi danymi w ramach usługi Google Analytics. Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu cookies, ustawiając swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby cookies nie były akceptowane. Jednakże, jeżeli odrzucą Państwo cookies, nie będziecie mogli Państwo korzystać w pełni ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Posiadają Państwo również możliwość wstrzymania pobierania informacji przez cookies w trakcie używania naszej strony internetowej (także adresu IP) i przesyłania oraz analizowania tych danych przez firmę Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Firma Google nie skonsoliduje adresu IP przesłanego z Państwa przeglądarki internetowej z innymi danymi w ramach usługi Google Analytics. Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu cookies, ustawiając swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby cookies nie były akceptowane. Jednakże, jeżeli odrzucą Państwo cookies, nie będziecie mogli Państwo korzystać w pełni ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Posiadają Państwo również możliwość wstrzymania pobierania informacji przez cookies w trakcie używania naszej strony internetowej (także adresu IP) i przesyłania oraz analizowania tych danych przez firmę Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej pod linkiem: Deactivate Google Analytics

Google LLC, z siedzibą w USA, posiada certyfikat zgodności z Amerykańsko-Europejskim porozumieniem o ochronie danych "Privacy Shield", które gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych użytkownika przez "Google Analytics" można uzyskać w oświadczeniu o ochronie prywatności dostawcy, pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

 

8. Google Maps

Na naszej stronie korzystamy z usługi Google Maps (API) firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps to usługa internetowa pozwalająca na wyświetlanie map interaktywnych (geograficznych) oraz informacji geograficznych.

Po wejściu na dowolną stronę zawierającą mapy z serwisu Google Maps, informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej (np. Twój adres IP) są przesyłane na serwery firmy Google w USA, gdzie są przechowywane. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, czy użytkownik jest zalogowany i czy konto użytkownika nie istnieje. Jeśli użytkownik jest zalogowany w Google, informacje będą bezpośrednio powiązane z jego kontem. Jeśli nie chcą być Państwo powiązani ze swoim profilem w serwisie Google, należy wylogować się przed naciśnięciem przycisku. Google zapisuje dane (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) jako profile użytkowania i ocenia je. Taka ocena odbywa się w szczególności zgodnie z art. 6 (1) litera f PKBR na podstawie uzasadnionych interesów Google w wkładania spersonalizowanej reklamy, badania rynku i / lub projektowania zorientowanego popytu na swojej stronie internetowej. Mają Państw prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowników - w tym celu należy skontaktować się z Google, aby skorzystać z tego prawa.

Google LLC, z siedzibą w USA, posiada certyfikat zgodności z Amerykańsko-Europejskim porozumieniem o ochronie danych "Privacy Shield", które gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującymi w Unii Europejskiej. W przypadku braku Twojej zgody na przesyłanie Twoich danych do Google w związku z korzystaniem z Google Maps, możesz całkowicie wyłączyć usługę internetową Google Maps wyłączając aplikację JavaScript w swojej przeglądarce. W takim przypadku nie ma możliwości korzystania z usługi Google Maps oraz z mapy znajdującej się na tej stronie internetowej.

Warunki korzystania z usług firmy Google znajdują się pod adresem https://policies.google.com/terms?hl=pl&gl=pl a dodatkowe warunki korzystania z usługi Google Maps znajdują się pod adresem https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html. Szczegółowe informacje o ochronie danych w związku z korzystaniem z Google Maps można znaleźć na stronie internetowej Google (“Polityka Prywatności Google”) pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

 

9. Prawa podmiotu danych

9.1 Obowiązujące prawo ochrony danych daje Państwu kompleksowe uprawnienia jako podmiotowi danych (prawo do informacji i interwencji) w stosunku do administratora danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, o których informujemy poniżej:

 • Prawo do informacji na podstawie art. 15 GDPR: W szczególności, mają Państwo prawo do informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas, w tym o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, o kryteriach ustalania okresu przechowywania, o istniejącym prawie do poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania, o wyrażeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, skargach do organu nadzorczego, pochodzeniu Państwa danych, jeśli nie zostały one uzyskane od Państwa, o istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego w tym o profilowaniu oraz, w stosownych przypadkach, o istnieniu oświadczenia o ochronie danych, o założeniach ewentualnego zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych oraz o spodziewanych skutkach, jak również o prawie do uzyskania informacji o gwarancjach przewidzianych w art. 46 GDPR dotyczących transferu danych do państw trzecich;
 • Prawo do sprostowania na podstawie art. 16 GDPR: Mają Państwo prawo do natychmiastowego sprostowania Państwa nieprawidłowych danych i/lub uzupełnienia niekompletnych danych przechowywanych przez nas;
 • Prawo usunięcia zgodnie z art. 17 GDPR: Mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli spełnione zostaną wymogi art. 17 (1) GDPR. Jednak prawo to nie ma zastosowania w szczególności, gdy przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR: Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile kwestionują Państwo ich prawidłowość; gdy odmówią Państwo usunięcia swoich danych z powodu niedopuszczalnego przetwarzania danych i zamiast tego zażądają Państwo ograniczenia ich przetwarzania, jeśli potrzebują Państwo swoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych po tym gdy już nie będziemy potrzebować tych danych po osiągnięciu określonego celu lub jeśli wnieśli Państwo sprzeciwu z przyczyn określonej sytuacji, o ile nie jest jeszcze jasne, czy nasze uzasadnione powody przeważają;
 • Prawo do informacji zgodnie z art. 19 GDPR: Jeśli skorzystali Państwo z prawa do poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, to administrator jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały ujawnione o tej korekcie, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzanie, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Mają Państwo do bycia poinformowanymi o tych odbiorcach.
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 GDPR: Mają Państwo do otrzymania danych osobowych podanych nam w ustrukturyzowanym, bieżącym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi o ile jest to technicznie wykonalne;
 • Prawo do cofnięcia zgody udzielonej na podstawie art. 7 (3) GDPR: Mają Państwo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie ze skutkiem wiążącym w przyszłości. W przypadku cofnięcia zgody, usuniemy wskazane dane niezwłocznie, chyba że dalsze przetwarzanie może być oparte na podstawie prawnej do przetwarzania bez zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody do czasu takiego cofnięcia;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie art. 77 GDPR: Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza GDPR, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem.

9.2 Prawo do sprzeciwu

Jeżeli w ramach oceny interesów, przetwarzamy Państwa dane osobowe na kierując się głównie naszym uzasadnionym interesem, mają Państwa prawo w dowolnym momencie do sprzeciwu wobec tego przetwarzania ze skutkiem wiążącym w przyszłości, na podstawie Państwa konkretnej sytuacji. Jeśli skorzystają Państwo z prawa do sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania tych danych. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do dalszego przetwarzania, jeśli możemy udowodnić istotne powody dla których warto chronić to przetwarzanie, które przewyższają Państwa interes, podstawowe prawa i wolności, lub gdy przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do tego typu celów reklamowych. Można zgłosić sprzeciw w sposób opisany powyżej. Jeśli skorzystają Państwo z prawa do sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania określonych danych do celów reklamy bezpośredniej.

 

10. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych jest określany przez odpowiedni okres retencji prawnej (np. w okresach odpowiednich do celów handlowych i podatkowych). Po upływie tego okresu, odpowiednie dane zostaną rutynowo usunięte, pod warunkiem, że nie są już konieczne do realizacji lub rozpoczęcia umowy i/lub nie ma już uzasadnionego interesu z naszej strony w dalszym ich przechowywaniu.