​​

 

​​​​​​Polityka prywatności

Witamy na naszej stronie internetowej. Dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszą firmą oraz naszymi produktami i usługami. Kwestia ochrony Państwa prywatności podczas użytkowania naszej strony internetowej jest dla nas bardzo ważna. Dlatego prosimy Państwa na zwrócenie uwagi na poniższe informacje:


1. Podstawowe informacje dotyczące sposobu przechowywania danych osobowych

Zasadniczo mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej bez udostępniania nam Państwa danych personalnych. Nasza firma może gromadzić dane osobowe tylko w przypadku dobrowolnego udostępnienia ich przez Państwa podczas kontaktu z naszą firmą. Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na ich wykorzystywanie, Państwa dane osobowe będą jedynie wykorzystywane w czasie zapytań ofertowych.

Zastrzegamy sobie prawo, wyłącznie dla naszych własnych celów reklamowych, do przechowywania Państwa imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz, jeżeli przy zachowaniu stosunku umownego otrzymamy od Państwa dodatkowe informacje, zawodu, wykształcenia, roku urodzenia oraz tytułu zawodowego w formie zestawienia zbiorczego. Powyższe informacje będą wykorzystywane do wysyłania Państwu za pośrednictwem poczty interesujących Państwa ofert i informacji handlowych dotyczących naszych produktów. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na przechowywanie i wykorzystywanie przez nas powyższych danych, kontaktując się z nami za pomocą e-maila, wysłanego na poniższy adres e-mail.


2. Cookies

W celu zapewnienia Państwu pełnego wykorzystania funkcji naszej strony internetowej, nasza firma wykorzystuje cookies w wielu jej elementach. Cookies są to małe fragmenty tekstu, które są przechowywane przez Państwa komputer. Niektóre z cookies są usuwane w momencie zakończenia sesji w przeglądarce internetowej, takie cookies są związane z utrzymaniem sesji internetowej. Inne cookies pozostają na Państwa komputerze, co pozwala nam lub naszym partnerom na rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej (trwałe cookies).

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby byli Państwo informowani o fakcie przesyłania cookies i mogli zdecydować o zgodzie na ich wykorzystywanie w danej sytuacji lub o ich odrzuceniu w określonych okolicznościach. Odrzucenie korzystania z cookies może skutkować zmniejszeniem funkcjonalności naszej strony internetowej.


3. Analiza aktywności strony

Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która służy do analizowania aktywności sieciowej przez firmę Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje cookies, małe fragmenty tekstu, które są przechowywane przez Państwa komputer i umożliwiają analizę Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Informacje pobierane przez cookies w trakcie używania naszej strony internetowej są przesyłane i przechowywane na serwerze firmy Google znajdującego się w Stanach Zjednoczonych.

Jeżeli włączona jest na stronie internetowej usługa anonimizacji danych, firma Google najpierw skróci Państwa adres IP u państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych sygnatariuszy konwencji o europejskim obszarze gospodarczym. Pełny adres IP zostanie przesłany na serwer firmy Google, a następnie skrócony. Firma Google wykorzysta uzyskane w imieniu operatora naszej strony internetowej informacje do oceny Państwa aktywności na naszej stronie, sporządzenia raportów o aktywności na stronie oraz dostarczenia tych danych pozostałym serwisom operatora tej strony w związku z użytkowaniem strony oraz internetu.

Firma Google nie skonsoliduje adresu IP przesłanego z Państwa przeglądarki internetowej z innymi danymi w ramach usługi Google Analytics. Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu cookies, ustawiając swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby cookies nie były akceptowane. Jednakże, jeżeli odrzucą Państwo cookies, nie będziecie mogli Państwo korzystać w pełni ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Posiadają Państwo również możliwość wstrzymania pobierania informacji przez cookies w trakcie używania naszej strony internetowej (także adresu IP) i przesyłania oraz analizowania tych danych przez firmę Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej pod linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Proszę kliknąć na powyższy link w celu ustawienia funkcji opt-out cookie, która w przyszłości spowoduje wstrzymanie usługi Google Analytics od pobierania danych na naszej stronie internetowej: Deaktywacja usługi Google Analytics (funkcja opt-out cookie będzie wyłącznie dostępna w tej przeglądarce i domenie, i jeżeli usuną Państwo cookies w tej przeglądarce, należy kliknąć na powyższy link ponownie).

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że nasza strona wykorzystuje usługę Google Analytics z rozszerzeniem “_anonymizeIp()”, która umożliwia wykorzystywanie adresu IP tylko w skróconym formacie, po to by wykluczyć możliwość identyfikacji danych personalnych.


4. Prawa i sposób kontaktu z nami

Posiadają Państwo prawo do otrzymywania od nas darmowych informacji w związku z przechowywanymi przez nas Państwa danych osobowych, a także prawo do poprawiania, blokowania i usunięcia tych danych w razie potrzeby. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania o sposób zbierania, przetwarzania i zastosowania Państwa danych osobowych, bardzo prosimy o kontakt. Prosimy o kontakt również w sytuacji, gdy potrzebują Państwo informacji lub wyrażają Państwo chęć zablokowania, usunięcia lub poprawy Państwa danych osobowych, a także by wycofać daną nam zgodę. Nasze dane adresowe znajdą Państwo pod naszym znakiem firmowym.

Kaimann GmbH
Hansastraße 2-5
33161 Hövelhof
Phone: + 49 (0)5257-9850-0
Fax: + 49 (0)5257-9850-590
info@kaimann.de