​​

 

Polityka prywatności

Witamy na naszej stronie internetowej. Dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszą firmą oraz naszymi produktami i usługami. Kwestia ochrony Państwa prywatności podczas użytkowania naszej strony internetowej jest dla nas bardzo ważna. Dlatego prosimy Państwa na zwrócenie uwagi na poniższe informacje:

   
1. Podstawowe informacje dotyczące sposobu przechowywania danych osobowych

Możesz wejść na naszą stronę internetową bez konieczności przekazywania jakichkolwiek danych osobowych. Po każdym wejściu na naszą stronę internetową dane dotyczące korzystania z niej są przesyłane przez przeglądarkę i zapisywane w plikach dziennika, tzw. plikach dziennika serwera; są to takie dane jak data i godzina wejścia, nazwa strony, na którą nastąpiło wejście, ilość przesłanych danych oraz nazwa dostawcy przesyłającego zapytanie. Danych tych nie można przypisać żadnej konkretnej osobie i mają one na celu wyłącznie zapewnienie płynnego działania naszej strony oraz doskonalenia naszej oferty.

Podczas kontaktu z nami (np. przez formularz kontaktowy lub wiadomość email) gromadzone są dane osobowe. Na podstawie danych wejściowych można jednoznacznie określić, które dane są gromadzone. Dane te są przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub kontaktu z Tobą, a także do celów związanych z powiązaną administracją techniczną. Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania jeśli tego sobie życzysz, pod warunkiem, że takie usunięcie nie naruszy żadnych obowiązków ustawowych dotyczących przechowywania danych.

Dodatkowo gromadzone są dane osobowe, które są wykorzystywane w zakresie związanym z naszymi własnymi reklamami w formie newsletterów rozsyłanych pocztą elektroniczną. W dowolnym czasie możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, korzystając z linka zawartego w newsletterze lub wysyłając do nas wiadomość z informacją o rezygnacji z subskrypcji. Twój adres poczty elektronicznej zostanie usunięty niezwłocznie po rezygnacji z subskrypcji.

Zastrzegamy sobie prawo, wyłącznie dla naszych własnych celów reklamowych, do przechowywania Państwa imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz, jeżeli przy zachowaniu stosunku umownego otrzymamy od Państwa dodatkowe informacje, zawodu, wykształcenia, roku urodzenia oraz tytułu zawodowego w formie zestawienia zbiorczego. Powyższe informacje będą wykorzystywane do wysyłania Państwu za pośrednictwem poczty interesujących Państwa ofert i informacji handlowych dotyczących naszych produktów. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na przechowywanie i wykorzystywanie przez nas powyższych danych, kontaktując się z nami za pomocą e-maila, wysłanego na poniższy adres e-mail.


2. Cookies

W celu zapewnienia Państwu pełnego wykorzystania funkcji naszej strony internetowej, nasza firma wykorzystuje cookies w wielu jej elementach. Cookies są to małe fragmenty tekstu, które są przechowywane przez Państwa komputer. Niektóre z cookies są usuwane w momencie zakończenia sesji w przeglądarce internetowej, takie cookies są związane z utrzymaniem sesji internetowej. Inne cookies pozostają na Państwa komputerze, co pozwala nam lub naszym partnerom na rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej (trwałe cookies).

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby byli Państwo informowani o fakcie przesyłania cookies i mogli zdecydować o zgodzie na ich wykorzystywanie w danej sytuacji lub o ich odrzuceniu w określonych okolicznościach. Odrzucenie korzystania z cookies może skutkować zmniejszeniem funkcjonalności naszej strony internetowej.


3. Korzystanie z filmów wideo (np. YouTube, Vimeo)

Ta strona wykorzystuje funkcje osadzania YouTube do pokazywania i odtwarzania filmów oferowanych przez serwis YouTube. W tym celu stosowany jest tryb rozszerzonej ochrony w celu zapewnienia tego, zgodnie z informacją uzyskaną od dostawcy usługi, aby informacje użytkownika były przechowywane po włączeniu funkcji odtwarzania wideo. Po uruchomieniu funkcji odtwarzania osadzonego filmu wideo z YouTube dostawca usługi wprowadza pliki cookie serwisu YouTube w celu gromadzenia informacji o zachowaniu użytkownika. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od YouTube, użycie tych plików cookie ma na celu rejestrację statystyk wideo, poprawy łatwości korzystania z serwisu oraz zapobiegania nieprawidłowym działaniom. Niezależnie od tego, czy odtwarzane są osadzone pliki wideo, pod wejściu na tę stronę ustanawiane jest połączenie z siecią Google “DoubleClick”. Może to wiązać się z dodatkowym przetwarzaniem danych, na które nie mamy wpływu.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych przez serwis YouTube można znaleźć w oświadczeniu dostawcy usługi w sprawie prywatności pod adresem: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


4. Analiza aktywności strony

Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która służy do analizowania aktywności sieciowej przez firmę Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje cookies, małe fragmenty tekstu, które są przechowywane przez Państwa komputer i umożliwiają analizę Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Informacje pobierane przez cookies w trakcie używania naszej strony internetowej są przesyłane i przechowywane na serwerze firmy Google znajdującego się w Stanach Zjednoczonych.

Jeżeli włączona jest na stronie internetowej usługa anonimizacji danych, firma Google najpierw skróci Państwa adres IP u państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych sygnatariuszy konwencji o europejskim obszarze gospodarczym. Pełny adres IP zostanie przesłany na serwer firmy Google, a następnie skrócony. Firma Google wykorzysta uzyskane w imieniu operatora naszej strony internetowej informacje do oceny Państwa aktywności na naszej stronie, sporządzenia raportów o aktywności na stronie oraz dostarczenia tych danych pozostałym serwisom operatora tej strony w związku z użytkowaniem strony oraz internetu.

Firma Google nie skonsoliduje adresu IP przesłanego z Państwa przeglądarki internetowej z innymi danymi w ramach usługi Google Analytics. Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu cookies, ustawiając swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby cookies nie były akceptowane. Jednakże, jeżeli odrzucą Państwo cookies, nie będziecie mogli Państwo korzystać w pełni ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Posiadają Państwo również możliwość wstrzymania pobierania informacji przez cookies w trakcie używania naszej strony internetowej (także adresu IP) i przesyłania oraz analizowania tych danych przez firmę Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej pod linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Proszę kliknąć na powyższy link w celu ustawienia funkcji opt-out cookie, która w przyszłości spowoduje wstrzymanie usługi Google Analytics od pobierania danych na naszej stronie internetowej: Deaktywacja usługi Google Analytics (funkcja opt-out cookie będzie wyłącznie dostępna w tej przeglądarce i domenie, i jeżeli usuną Państwo cookies w tej przeglądarce, należy kliknąć na powyższy link ponownie).

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że nasza strona wykorzystuje usługę Google Analytics z rozszerzeniem “_anonymizeIp()”, która umożliwia wykorzystywanie adresu IP tylko w skróconym formacie, po to by wykluczyć możliwość identyfikacji danych personalnych.


5. Google Maps

Na naszej stronie korzystamy z usługi Google Maps (API) firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps to usługa internetowa pozwalająca na wyświetlanie map interaktywnych (geograficznych) oraz informacji geograficznych.

Po wejściu na dowolną stronę zawierającą mapy z serwisu Google Maps, informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej (np. Twój adres IP) są przesyłane na serwery firmy Google w USA, gdzie są przechowywane. Tam gdzie ma to zastosowanie, firma Google przekazuje te informacje osobom trzecim w zakresie, w jakim jest to wymagane zgodnie z prawem, lub w przypadku przetwarzania tych danych przez osoby trzecie w imieniu Google.

Firma Google nie łączy adresu IP z żadnymi innymi danymi należącymi do Google. Jednak firma Google posiada techniczną możliwość wykorzystania informacji uzyskanych w wyniku korzystania przez Ciebie z Google Maps do identyfikacji użytkownika, utworzenia profilu osobowości użytkownika lub procesu, a także do użycia ich do innych celów, na które nie mamy wpływu.

Warunki korzystania z usług firmy Google znajdują się pod adresem http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, a dodatkowe warunki korzystania z usługi Google Maps znajdują się pod adresem https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Szczegółowe informacje o ochronie danych w związku z korzystaniem z Google Maps można znaleźć na stronie internetowej Google (“Polityka Prywatności Google”) pod adresem http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

W przypadku braku Twojej zgody na przesyłanie Twoich danych do Google w związku z korzystaniem z Google Maps, możesz całkowicie wyłączyć usługę internetową Google Maps wyłączając aplikację JavaScript w swojej przeglądarce. W takim przypadku nie ma możliwości korzystania z usługi Google Maps oraz z mapy znajdującej się na tej stronie internetowej.


6. Prawo do dostępu, sprostowania, sprzeciwu i skargi

Naturalnie masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych będących w naszym posiadaniu i przechowywanych przez nas. Masz także prawo do sprostowania niepoprawnych danych, zablokowania ich lub ich usunięcia, ograniczenia zakresu ich przetwarzania, a także do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Adres kontaktowy znajduje się w naszej Uwadze prawnej. Co więcej, masz także prawo do złożenia skargi w odpowiednim organie nadzorczym odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych.