​​​​​​Kaiflex ST
Bærekraftig vern mot energitap og sikker forebygging av kondens.​

Produktegenskaper

Kaiflex ST er et fleksibelt isoleringsmateriale av elastomert plaststoff som sikkert motvirker dannelse av kondens og reduserer energitap. Den lukkede cellestrukturen er en effektiv, permanent dampbrems; den stanser dampgjennomgangen og gir sikker isolering i hele anleggets levetid.

Kaiflex ST selvslukkende, brannhemmende og drypper ikke.

De lydisolerende egenskapene i kombinasjon med den støv- og fiberfrie strukturen gjør Kaiflex ST spesielt godt egnet til bruk i offentlige, administrasjons- og industribygninger.