​​​​​​​Kaiflex Solar EPDM
Sikker isolasjon av varmtvannsrør.​

Produktegenskaper
Kaiflex Solar EPDM er et fleksibelt, lukket isolasjonsmateriale med utmerket UV- og samtidig høy temperaturresistens på opptil +150 °C.

Det elastomere isolasjonsmaterialet hindrer effektivt kondens og reduserer energitapet med opprettholdende virkning. Den lukkede cellestrukturen tjener som permanent fuktsperre, stopper svært effektivt gjennomtrengelighet for damp og sikrer på en pålitelig måte isolasjonsevnen gjennom hele anleggets levetid.