Kaisound
Lydisolasjon i sin mest fleksible form

Produktegenskaper
Kaisounds lydisolasjonssystemer er basert på det første fullstendig kontinuerlig framstilte elastomerskummet med Kaiflex R-FORCE-teknologi.

  • Lydisolasjonssystem
  • Absorbering og refleksjon
  • Isolasjon og demping
  • Fleksibel og variable