​​

 

 

 

 

Sentralventilasjonssystemer i boligbygg: Den riktige planleggingen for en feilfri drift

Spørsmålet om energieffektivitet er og kommer fortsatt til å være ett av de viktigste temaene i byggebransjen. Årsakene til dette er blant annet de mange kravene Lov om energisparing stiller mht. for bolig- og kontorbygg, både renoverte og nye bygninger. Spesielt må bygningenes skall isoleres lufttett så langt det er mulig for å så mye som mulig holde varmen som brukes om vinteren og kjølingen som brukes om sommeren inne i bygningen. Et krav som har en positiv effekt på kostnadsbalansen, men påvirker luftutvekslingen negativt: Den tidligere "naturlige" luftsirkulasjonen via vinduer, fuger osv. er ikke lenger nødvendig, slik at luften og forurensningene (skadestoffene) som forbrukes, forblir i rommet. Også fuktigheten - som blir resultatet - forblir værende i rommet og fremmer således at det dannes mugg.

For å unngå dette, ville brukere av bygningen teoretisk måtte ventilere rommene ca. annenhver time - noe som i praksis er umulig i boliger der det bor yrkesaktive personer. Den oppdaterte versjonen av Lov om energisparing inneholder disse faktaene. De stiller krav til et minimum når det gjelder luftutveksling, som styres av DIN 1946-6. Ifølge denne DIN må det opprettes et prosjektrelatert ventilasjonskonsept for nye bygninger og oppussinger. Arkitekter og bygningsplanleggere har her et spesielt ansvar. Det er din oppgave å informere byggeren om direktiv DIN 1946-6. Hvis du ikke gjør dette, vil byggherren fremme adekvate krav om erstatning i tilfelle skader. Installasjonen av et ventilatorstyrt ventilasjonsanlegg - enten som sentralt eller desentralisert ventilasjonssystem - kan brukes til å kontrollere inneluften i en bygning automatisk. Spesielt når det gjelder sentralventilasjonssystemer er det mye å passé på når det gjelder isolasjon.

Sentrale ventilasjonssystemer: Det er planleggingen som gjør forskjellen

Ved et desentralisert ventilasjonssystem installeres innretninger til innbygging i vegg enten inn i ytterveggen eller direkte inn i murverket. Siden det ikke må installeres komplekse rørsystemer, er denne typen ventilasjon spesielt egnet for ettermontering i eksisterende bygninger og individuelle boarealer.

 
Installasjon av et sentralt ventilasjonssystem er derimot mye mer planleggingskrevende og egnet for bruk ved sanering av bygningskjerner og i nye bygninger. Med bruk av sentral teknologi for utlufting og tilførsel av luft, monteres det eksempelvis i kjelleren en sentralvifte med vifte for avtrekksluft og tilførsel av luft. Fra disse ventilatorene går rørene så gjennom hele bygningen. Sentralvifteapparatet kontrollerer luftingen i flere boenheter.

 

Med sentral utluftingsteknologi føres luften ut sentralt og frisk luft leveres desentralisert, noe som gjør at boenhetene kan betjenes individuelt. I begge systemene oppstår det et negativt trykk som utliknes av ytterveggventiler. For å sikre hele ventilasjonssystemet mot feil på lang sikt, bør rørene i alle fall være isolert. En annen fordel: Riktig isolasjonen av luftkanalnettverket danner en forutsetning for effektiv “varmegjenvinning”, hvor varmen fra uttrekksluften overføres til friskluft. Det bør skilles mellom følgende krav:

 

1. Rør med kald luft som går gjennom varme rom
Denne situasjonen er et stort problem for uteluft- og gjennomtrekksrør. Problemet her er temperaturforskjellene: Hvis temperaturen i røret er lavere enn utetemperaturen,dannes det kondens på utsiden av røret og korrosjon oppstår. Fuktigheten på røret er også et avlsmiljø for dannelse av skadelige bakterier.

For å unngå kondens, må isolasjonen ha størst mulig dampdiffusjonsmotstand, dvs. isolasjonsmaterialet får ikke suges fullt med vann. Kaiflex-isolasjonsmaterialer gir gode resultater med opptil μ 10.000.

Når det gjelder uisolerte løsninger med kanaler gjennom yttervegger, må det tas hensyn til at isolasjonen legges i ytterveggenes kalde deler. I henhold til DIN 1946-6 er isolasjonslagets tykkelse på en ytre luftkanal som går gjennom veggen minst 60 mm, og minst 40 mm for kanal til gjennomtrekksluft i bygningen.


2. Rør med varmluft som går gjennom kalde rom

Dette fenomenet forekommer spesielt i tilførsels- og utluftings- (avtrekks-)kanaler. Temperaturforskjeller kan også forekomme her: Gjennom uisolerte rør kan det påviselig oppstå varmetap. Dessuten vil det på innersiden av utluftingskanalen kunne dannes kondens.

I henhold til DIN 1946-6 må isolasjonen ha en varmeledningsevne på minst λ = 0,045 W/(m·K). Kaiflex-isolasjonsmaterialer har en verdi på opptil λ = 0,033 W/(m·K) og er derfor ideelle for disse kravene. Isolasjonens tykkelse avhenger i stor grad av utetemperaturen, Eksempelvis om rørledningen går langs taket eller gjennom kjelleren. I dette tilfellet reguleres minimumsisolasjonstyrkene for luftekanaler som er installert utenfor termisk hulrom (f.eks. i ikke-oppvarmet kjeller eller loft) i forskjellige miljøer ved hjelp av ventilasjonsstandarden DIN 1946-6.


3. Rør med varm luft som går gjennom varme rom

Generelt er ingen av de to problemstillingene relevante her. Men hvis røret skal beskyttes for eksempel mot puss som i prinsippet ikke bør angripe råmaterialet, anbefales det isolasjon også her.


4. Støyvern

Det kan for beboere vise seg å være irriterende og ubehagelig å høre lyder av luftstrøm. Overholdelse av lydisoleringsstandarden DIN 4109 sikrer tilstrekkelig demping av luft- og elementstøy. Kaimann-isolasjonsmaterialer sørger for nødvendig vibrasjonsdemping. Det skjer ved at skum med åpne celler reduserer lydbølger ved at lydbølgen går inn i materialet og deretter kan reduseres gjennom friksjon.


(1) Definisjon av luftkanaler
Kanal til uteluft Transport av frisk luft ut av bygningen til sentralviften
Kanal til gjennomtrekksluft: Transport av varmeekstrahert avtrekksluft ut
Kanal til lufttilførsel: Transport av oppvarmet luft fra den sentrale ventilasjonsenheten til rommene
Kanal til utluftning: Transport av brukt luft til ventilasjonsenheten

http://www.pluggit.com/portal/de/2-17-welche-luftleitungen-sind-wiezu-daemmen--207
https://dezentrale-lueftung.com/daemmung-von-luftleitungen/
https://www.haustec.de/kaelte-klima/lueftungstechnik/5-fehler-bei-der-montage-einer-zentralen-wohnungslueftung

 

 

 

Blogg teknisk isolasjon