Toepassingsgebieden voor Kaimann producten.​

 

 

 

 

 

Toepassingsgebieden voor Kaimann producten.​

 

 

Koudwater-toepassingen

De omvang van schade of herstelkosten aan waterleidingen als gevolg van bevriezing, kan rampzalig zijn. De toepassing van een gesloten cel elastomeer isolatie verhindert het bevriezen van leidingen en is absoluut aan te raden.

Koud water stroomt van een centrale bron direct naar de huishoudens. Bij de ingangspunten van de waterleidingen in gebouwen, ontstaan zwakke punten, zogenaamde thermische bruggen, waardoor warmte verloren gaat. Op het koude oppervlak van de leiding in het gebouw, kan er condens ontstaan.

Als het resterende water in het leidingsysteem aan temperaturen onder het nulpunt wordt blootgesteld, bevriest het water na enige tijd. Wanneer een leiding bevriest, zet het water in de leiding uit. De uitgeoefende druk is voldoende om de buis langs de lengtenaad of bij koppelingen te laten springen. Isolatie verkleint het risico aanmerkelijk waardoor de kans dat een leiding bevriest drastisch afneemt. Isolatie is dan ook over de volledige waterleidinginstallatie aan te brengen en moet aan de volgende eigenschappen voldoen:

 

 

Hoge waterdampdiffusie weerstand op de lange termijn

Van kwaliteitsisolatie mag een zeer lage warmtegeleiding worden verwacht. Doordat de superfijne celstructuur opname van vocht door Kaiflex isolatie verhindert, wordt langdurig verzekerd dat een verhoging van de warmtegeleiding niet optreedt. Kaiflex isolatiematerialen garanderen zodoende een duurzame isolatiewerking.

Makkelijk te verwerken

Alleen als de isolatie vakkundig is aangebracht kan de energie optimaal gebruikt worden en niet ongewild verloren gaan.Kaiflex is stof- en vezelvrij en makkelijk als zelfklevende uitvoering te verwerken. Er is geen speciaal gereedschap voor nodig. Kaiflex kan zonder risico’s voor de gezondheid worden verwerkt.

Vochtbestendigheid

Kaiflex is een superfijne, geslotencellige elastomeer isolatie met een zeer hoge vocht- en waterbestendigheid.

Dichte celstructuur

Als zich duizenden kleine dichte cellen aan elkaar rijgen en een celstructuur vormen dan is er een isolatiemateriaal geboren. Als de celwanden dicht en zeer klein zijn, dan is de kwalitatief hoogwaardige isolatie Kaiflex met een superfijne gesloten celstructuur tot stand gebracht.