Kaiflex KKplus. Engineered to prevent condensation and energy losses

​​​​​​​​​​​​Kaifle​x KKplus s2
Minimal røgudvikling, en stor sikkerhedsbonus.​​

Produktegenskaber
Det gennemprøvede, fleksible gummi-isoleringsmateriale med lukkede celler og lang holdbarhed. Nu ny med mindre røgudvikling for ekstra personsikkerhed i tilfælde af brand.

Forhindrer pålideligt kondensvand og mindsker energitabet i lang tid. Den lukkede cellestruktur skaber en permanent dampspærreeffekt, og stopper således effektivt dampen mod at trænge ind, hvilket sikrer en pålidelig isoleringsydelse under hele systemets anvendelsestidsrum. Takket være den minimale røgudvikling yder Kaiflex KKplus s2-systemet et stort bidrag ift. personsikkerhed i tilfælde af brand. Inden for rørgennemføringer er Kaiflex KKplus, ifølge DIN 4102-11, mindst klassificeret som R-90, og hjælper med at sørge for at branden ikke breder sig.

Hvis der benyttes Kaiflex KKplus s2-systemprodukter, eller de nye Kaifix RTplus rørbærere, så har det installerede isoleringssystem euroklasse B-s2, d0.